Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1) W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

Pozostała literatura obowiązuje ta sama co na ćwiczeniach i wykładach z tego przedmiotu to znaczy metodyka wychowania przedszkolnego.

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk- W raporcie z praktyk powinna znaleźć się charakterystyka środowiska wychowawczego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych instytucji wychowania przedszkolnego. W raporcie student opisuje także metody i formy pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki. Student odnotowuje ponadto istnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie wdrażają przedszkola.

Analiza dokumentacji- Student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego (np. plany pracy, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, scenariusze zajęć itd.) Student przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w przedszkolu. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, itd.)

Rejestr frekwencji- Student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Zakres tematów:

1. Raport

2. Arkusz obserwacyjny

3. Podstawa Programowa w przedszkolu

Pozostałe tematy na bieżąco podawane w ramach czasu pobytu w placówce.

Metody dydaktyczne:

laboratorium

Nauczyciel akademicki organizuje czas pobytu w placówce, motywuje do aktywnego uczestniczenia w zajęciach albo obserwacjach, zachęca do wypowiadania sądów i opinii o charakterze merytorycznym.

Praca własna studenta: Przygotowanie raportu z praktyk oraz stosownej dokumentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:00 - 10:30, sala 04
Sylwia Wrona 11/ szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 9:00 - 10:30, sala 04
Sylwia Wrona 11/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 05
Danuta Ulewicz-Adamczyk 12/ szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 05
Danuta Ulewicz-Adamczyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.