Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji wielo- i międzykulturowej W6-PE-WZ-S1-1PEWIM
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszaw 2006.

2. Grzybowski P.P.: Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych w kulturze masowej. "Interdyscyplinarne

Konteksty Pedagogiki Specjalnej" 2014, nr 6, s. 9-32.

3. Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.

4. Lalak D. (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008.

5. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.) Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości - studia i

doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Toruń 2008.

6. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich- stan,

problemy i perspektywy. Białystok- Cieszyn-Warszawa 2010.

7. Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce -

stan, problemy i perspektywy. Warszawa-Cieszyn-Białystok 2013.

8. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa - dokonania, problemy, perspektywy.

Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.

9. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

10. Olbrycht K.: Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Katowice 2019.

11. Rogalska-Marasińska A.: Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź 2017.

12. Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007.

13. Szczurek-Boruta A.: Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości.

Toruń 2013.

14. Szczurek-Boruta A.: O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów,

propozycje. Toruń 2014.

Metody i kryteria oceniania:

test (krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ,), pytania testowe: jednokrotnej odpowiedzi, wielokrotnej odpowiedzi, typu Tak/Nie) ze

znajomości treści programowych przedmiotu, krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki przedmiotu oraz znajomości lektur

(wyznaczonych przez prowadzącego) z zakresu literatury modułu.

Zakres tematów:

1. Wielokulturowość - fenomen współczesnego świata.

2. Od wielokulturowości do międzykulturowości.

3. Edukacja wobec wyzwań współczesności.

4. Edukacja regionalna.

5. Edukacja międzykulturowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

6. Nauczyciele w warunkach społeczności wielokulturowych.

7. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

8. Uczeń z doświadczeniem migracyjnym.

9. Pedagogika międzykulturowa - od edukacji do subdyscypliny pedagogiki.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.