Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalizacyjne I: Filozofia komunikacji W1-FI-S1-KS1-FK
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

John Lyons Semantyka t. 1 oraz T. 2 Warszawa 1984.

K. Kijania-Placek Pochwałą okazjonalności. Kraków 2016.

B. Brożek Granice interpretacji. Kraków 2014

M. Tokarz Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa 1993.

John Austin Mówienie i poznawanie. Warszawa 1993.

B. F. Skinner Behawioryzm. Sopot 2013.

G Mead, Umysł, osobowośc społeczeństwo Warszawa 1975.

George Lakoff i Mark Johnson Philosophy in a Flesh. New York 1999.

Olaf Jakel Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kraków 2003.

Saul. Kripke Wittgenstein o regułach i języku prywatnym. Warszawa 2007.

William. O. Quoine Słowo i przedmiot. Warszawa 1999.

Walter Ong Oralnośc i piśmienność: słowo poddane technologii. Warszawa 2011.

Jacques Derrida O gramatologii. Warszawa 1999.

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Paul Levinson Pragmatyka. Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią trzech ocen cząstkowych - aktywności, referatu rozmowy zaliczeniowej.

Ocena:

Bardzo dobry (5.0):

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) pełna znajomość tekstów źródłowych,

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,

Dobry plus (4.5):

1) znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) znajomość tekstów źródłowych,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,

Dobry (4.0):

1) znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) znajomość tekstów źródłowych,

Dostateczny plus (3.5):

1) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach,

2) znajomość wybranych tekstów źródłowych.

Dostateczny (3.0):

1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach,

2) znajomość ½ wymaganych tekstów źródłowych.

Zakres tematów:

Co to jest komunikacja?

Kontekst, okazjonalność, deiktyczność

Problem pochodzenia języka

Presupozycje

Implikatury i maksymy konwersacyjne Grice’a

Performatywy i akty mowy

Behawiorystyczne koncepcje komunikacji i świadomości

Jak działają metafory i jak tworzą dyskurs filozoficzny?

Problem języka prywatnego

Problem niezdeterminowania przekładu

Problem pisma i języka

Komunikacja w nowych mediach

Metody dydaktyczne:

referat, dyskusja prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Witold Marzęda 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)