Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (część 2) 06-PE-EWP-S1-06
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Dyduchowa A. (1988). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika. Kraków.

2. Dymara B. (red.). (1998). Dziecko w świecie szkoły. Kraków.

3. Dymara B. (red.). (2004). Dziecko w świecie języka. Kraków.

4. Filipiak E. (1996). Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

5. Filipiak E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

6. Gloton R., Clero C. (1985). Twórcza aktywność dziecka. Warszawa.

7. Kielar-Turska M. (1989).Mowa dziecka. Słowo i tekst. Kraków.

8. Laskowska J. (2007). Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. Kraków

9. Mnich M. (2005). Zróżnicowanie umiejętności konstruowanie tekstów pisanych przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym. W: Diferenciácia ako prostriedok zefektívnenia pedagogickej činnosti v školských zariadeniach. Štúdie riešitel’ov grantového projektu VEGA MŠ SR č. 1/0092/03, red. E.Petlák, Pedagogická Fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

10. Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

11. Nagajowa M. (1985). Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa.

12. Nagajowa M. (1994). Nauka o języku dla nauki języka. Kielce.

13. Polański E. (1995). Dydaktyka ortografii i interpunkcji. Warszawa.

14. Polański E., Jakubowicz A., Dyka F.(1996) Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. Łódź.

15. Puślecki W.(1998). Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków.

16. Rostańska E. (2010). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice.

17. Stawinoga R. (2007). Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej. Lublin.

18. Żuchowska W. (1992). Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmujący treści wykładowe i ćwiczeniowe z edukacji polonistycznej 1 i 2.

Punktacja:

Punktacja:

40-37 bdb.

36-35 db.+

34-30 db.

29-28 dst. +

27-21 dst.

20 i mniej ndst.

Zakres tematów:

1.Kształcenia kompetencji tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

2.Zasada profilaktyki, czyli jak zapobiegać błędom ortograficznym uczniów najmłodszych.

3.W poszukiwaniu metod efektywnego nauczania ortografii.

4.Analiza pragmatyczna wybranych form wypowiedzi

5.Metody kształcenia sprawności językowej uczniów

6. Doskonalenie czytania i rozumienia czytanego tekstu

7. Twórczość językowa uczniów klas początkowych. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Eugeniusz Szymik 118/122 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)