Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność językowa dziecka W3-PE-EWP-S2-AJEZ
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bober - Pełzowska M. (1983). Rozwijanie mowy uczniów klas niższych. Warszawa.

Czelakowska D. (2009). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Czelakowska D. (1996). Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Filipiak E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

Frankiewicz W. (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa.

Iwanowicz M. (2004-6). Sztuka pisania wypracowań. Łódź.

Jedut A., Pleskot A. (1991). Nauczanie ortografii w klasach I-III. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa.Jóźwicki T. (1984). Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Warszawa.

Małkowska - Zegadło H. (1983). Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku od 8-11 lat. Warszawa.

Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Nowak F. (1998). Edukacja językowa. T. 1 - 2. Bydgoszcz.

Polański E. (1982). Słownictwo uczniów. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność dokonania wnikliwej analizy tekstu dziecięcego zgodnie z ustalonymi kryteriami: ocena graficzna, gramatyczna, semantyczna i pragmatyczna a także umiejętność zaplanowania zadań programowych mających na celu stymulowanie i rozwijanie sprawności i aktywności językowej dziecka.

Zakres tematów:

1. Aktywność językowa w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu w edukacji polonistycznej

w systemie zintegrowanym.

2. Językowa norma dynamiczna i statyczna w ocenie tekstów dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3. Klasyfikacja błędów językowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym - ćwiczenia praktyczne

4. Ocena tekstu pisanego na poziomie graficznym, gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym – ćwiczenia w konstruowaniu oceny opisowej.

5. Trudności uczniów na etapie nabywania, doskonalenia i wykorzystania umiejętności pisania do tworzenia tekstu.

6. Rodzaje ćwiczeń doskonalących umiejętność tworzenia tekstu przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym – ćwiczenia słownikowe, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, w zakresie organizacji tekstu, ortograficzne i interpunkcyjne.

7. Neologizmy dziecięce- przejaw kreatywności czy błąd językowy.

8. Analiza pragmatyczna form wypowiedzi dziecięcych.

9. Zmiany w podstawie programowej w zakresie kształcenia językowego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

10. Metody aktywizujące w kształceniu aktywności językowej uczniów – propozycje wykorzystania na zajęciach z edukacji polonistycznej.

11. Diagnozowanie umiejętności oceny tekstu uczniowskiego przez nauczycieli edukacji początkowej – ocena prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 28/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 29/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)