Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 06-PE-EWP-N1-33
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Adamek I. (Red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Kraków 2002.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998

Klus-Stańska D., Suświłło M. (red.) Dylematy wczesnej edukacji, Olsztyn 1998

Łukaszewicz R.M.: Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław 1994

Misiorna E., Zientkiewicz E., Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002

Szpiter M., Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej. Słupsk 2004

Chybicka M., Łechtańska E.: Stymulowanie zintegrowanej aktywności twórczej dzieci z zastosowaniem metody storyline. [W:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red. B. Majkut-Czarnota. Katowice 2007

Czarnota-Palenik Barbara, Metoda storyline jako metoda pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej [w:] H. Hetmańczyk-Bajer, M. Kisiel (red.) Integrowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w edukacji elementarnej. Wyd. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013

Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektów w edukacji elementarnej. Warszawa 2003

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia i nauczania, Warszawa 1999

Lewczuk A., Lewczuk J., Markowska M.: Okazja edukacyjna jako jedna z metod wyzwalania ekspresji i twórczego myślenia u dzieci. Projekt okazji edukacyjnej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. [W:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red. B. Majkut-Czarnota. Katowice 2007

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest podejście do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin na bazie stworzonego projektu ("Kapsuła czasu") i nagrania filmu prezentującego realizację projektu oraz notatek z wykładów prowadzonych metodą Cornella.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć – omówienie formy wykładów oraz warunków zaliczenia. Dlaczego szkoła robi z uczniów nieszczęśliwe drzewka bonsai? (M. Marcela). Budowanie relacji z uczniami, wprowadzanie pozytywnej atmosfery w klasie

2. Pedagogika pozytywna

3. Dlaczego „W szkole wcale nie chodzi o szkołę” (E. Radanowicz). Ruch „Budzących się szkół”. Projektowanie przestrzeni szkolnej i przyszkolnej.

4. Wymiary integracji w edukacji wczesnoszkolnej. Projektowanie zajęć edukacji wczesnoszkolnej – scenariusze/konspekty zajęć. Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej. Metoda projektowanych okazji edukacyjnych na przykładzie Wrocławskiej Szkoły Przyszłości i działań prof. R. Łukaszewicza

5. Innowacyjne podejście do edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie metody story-line oraz myślenia projektowego (Design Thinking)

6. Wychodząc poza schemat – Grywalizacja, larpy i escaperoomy w edukacji wczesnoszkolnej

7. Nauczanie skoncentrowane na uczniu (tutoring w edukacji)

8. Inspiracje wczesnoszkolne - superbelfrzy mini

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny; metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i nagrań audiowizualnych; wykład prowadzony poprzez Microsoft Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Christ 40/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)