Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 06-PE-EWP-N1-33
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamek I. (Red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Kraków 2002.

Lewczuk A., Lewczuk J., Markowska M.: Okazja edukacyjna jako jedna z metod wyzwalania ekspresji i twórczego myślenia u dzieci. Projekt okazji edukacyjnej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. [W:] Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red. B. Majkut-Czarnota. Katowice 2007

Łukaszewicz R.M.: Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław 1994

Misiorna E., Zientkiewicz E., Zintegrowana edukacja w klasach I-III, Poznań 1999

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002

Szpiter

M., Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej. Słupsk 2004

Podstawa programowa dla I etapu kształcenia

Klus-Stańska D., Suświłło M. (red.) Dylematy wczesnej edukacji, Olsztyn 1998

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia i nauczania, Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach; esej, projekt w Biteable, karta pracy w generatorze online; przygotowanie i realizacja podczas zajęć projektów opracowanych w podgrupach

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie - omówienie tematyki zajęć, metod i form ich realizacji, warunków uzyskania zaliczenia. „Tego co widzi się zawsze nie widzi się nigdy” - szkoła, którą znamy – refleksje własne. Pozytywne pierwsze wrażenie w relacji nauczyciel – uczeń edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem animacji tworzonych na platformie Biteable (elementy dydaktyki cyfrowej).

2. Inspiracje dla ciekawych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej – Edunews, nauczycielskie blogi i strony internetowe – tworzenie wspólnej bazy za pomocą wakelet.com lub padlet.com (elementy dydaktyki cyfrowej)

3. „Niektórzy ludzie patrzą na rzeczywistość taką, jaka jest, i pytają: Dlaczego? Ja śnię o rzeczywistości, jakiej jeszcze nie było, i pytam: Dlaczego nie?” (G.B. Show). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako refleksyjny praktyk – praca na tutorskim eseju naukowym

4. Tworzenie kart pracy za pomocą generatorów online (elementy dydaktyki cyfrowej)

5. Pobudzenie kreatywności w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej – zajęcia inspirowane książką „Kropka”

6. Geniallne lekcje – pokoje zagadek dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej tworzone na platformie Genially (elementy dydaktyki cyfrowej)

7. Zastosowanie metody story-line w edukacji wczesnoszkolnej – tworzenie autorskich pomysłów

8. Design Thinking w praktyce - myślenie projektowe w służbie uczenia empatii

9. Metoda Reggio Emilia w edukacji dzieci młodszych

10. Trening uważności w edukacji wczesnoszkolnej

11. Classdojo – zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej platformy komunikacyjnej do współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami (elementy dydaktyki cyfrowej)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja,

Metoda uczenia się we współpracy,

Metoda działań praktycznych.

Metody aktywizujące

Zajęcia prowadzone za pośrednictwem MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:30 - 11:00, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Christ 20/18 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 15:00, sala Zajęcia zdalne
Magdalena Christ 20/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)