Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 06-PE-EWP-S1-29
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cieszyńska J. (2011): Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Kraków.

Cieszyńska J., Korendo M. (2007): Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka Od noworodka do 6 roku życia, Kraków.

Cytowska B., Winczura B. (red.) (2006): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Kaczan T., Śmigiel R. (red.) (2012): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza "impuls", Kraków.

Kaja B. (2001): Zarys terapii dziecka. Metody psychologiczne i pedagogiczne pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydawnictwo Akademii Bydgośkiej, Bydgoszcz.

Kowalska-Kantyka M. (2013): Rehabilitacja dziecka z zaburzeniami w rozwoju, Opole.

Obuchowska I., (red.) (1995): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa.

Odowska-Szlachcic B., Mierzejewska B. (2018): Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej, Wydawnictwo "Harmonia Universalis", Gdańsk.

Serafin T.(2005): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, Warszawa.

Twardowski A. (2012): Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Poznań.

Walczak G. (2011): Diagnoza funkcjonalna podstawą konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź z niepełnosprawnością. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy studenta odbędzie się poprzez pisemne kolokwium

Kolokwium w formie testu zostanie przeprowadzone na platformie Microsoft Teams/ Moodle. Test będzie się składał z 12 pytań (otwartych i zamkniętych).

Obowiązuje następująca punktacja:

12 pkt. ocena 5.0

11 pkt. ocena 4,5

10 pkt. ocena 4.0

9 pkt. ocena 3,5

8 pkt. ocena 3,0

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- Wczesne wspomaganie rozwoju a wczesna interwencja

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle przepisów prawa oświatowego.

2. Rodzina w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

3. Współpraca specjalistów z rodzicami w procesie wspomagania rozwoju dziecka

4. Rozpoznanie - różne podejścia diagnostyczne

5. Procedury i etapy konstruowania indywidualnych programów wspierania rozwoju

6. Metody wykorzystywane w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; filmy prezentujące wybrane metody

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Satoła 116/122 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.