Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność ciągła pracy studenta jest oceniana w skali punktowej 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. na podstawie wykonanych zadań na konwersatorium.

Udział w dyskusji jest premiowany w skali punktowej 0-2 pkt.

Opracowania tematycznego w formie prezentacji jest punktowana w skali 0-5 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uzyskania co najmniej 51% z punktów przyznanych w ramach konwersatorium.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student ma prawo do odrobienia zaległości na podstawie zwolnienia lekarskiego, w terminie wcześniej ustalonym drogą e-mail z prowadzącym konwersatorium.

Zakres tematów:

1. Enzymy i koenzymy.

2. Metabolizm cukrów.

3. Przemiany białek i aminokwasów.

4. Metabolizm lipidów.

5. Łańcuch oddechowy. Bilansowanie procesów metabolicznych.

6. Opracowanie tematyczne - prezentacja cz. 1.

7. Opracowanie tematyczne - prezentacja cz. 2.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, metoda projektu, symulacje, gry dydaktyczne i prezentacje materiałów z zastosowaniem oprogramowania pozwalającego na dyskusję i transmisję treści on-line.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski 21/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Daniel Wasilkowski 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)