Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolizm W2-S1BT19-1BT-18
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Berg J. M. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

2. Granner D. K., Murray R.K., Rodwell V. W. 2010. Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa

3. Bańkowski E. 2016. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław

Literatura uzupełniająca

1. Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN, Warszawa

2. Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN, Warszawa

4. Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN, Warszawa

5. Kłyszejko-Stefanowicz L. 2011. Ćwiczenia z Biochemii. PWN, Warszawa

6. Moszczyński P., Pyć R. 1999. Biochemia witamin. PWN, Warszawa

7. Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe. Dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach student ma prawo do napisania zaległego kolokwium w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego, w godzinach wcześniej ustalonych drogą e-mail z prowadzącym ćwiczenia.

Każdy student zobligowany jest do zapoznania się z instrukcją i podstawami teoretycznymi do ćwiczeń przed przystąpieniem do zajęć w laboratorium. Instrukcje dostępne są on-line w aplikacji MS TEAMS.

Uzyskania średniej arytmetycznej co najmniej 51% z punktów przyznanych z kolokwiów i pracy własnej.

Repetytorium (czterokrotnie podczas cyklu zajęć) trwa minimum 60 minut. Treści zawarte w kolokwium podlegają ocenie w skali 0-10 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt.

Aktywność ciągła pracy studenta jest oceniana na podstawie przygotowanych sprawozdań i pracy na zajęciach laboratoryjnych w skali punktowej 0-4 pkt. z przeskokiem co 0,1 pkt. gdzie:

4 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie.

Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych ustalana jest na podstawie sumy punktów (max. 76 pkt.) uzyskanych z kolokwiów i aktywności ciągłej:

bdb- 91-100%

+ db- 81- 90%

db - 71- 80%

+dst - 61-70%

dst - 51-60%

ndst -0-50%

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne.

Śledzenie przebiegu enzymatycznej hydrolizy białka.

Badanie własności koenzymów oksydoreduktaz.

2. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym.

Repetytorium (zakres materiału z zajęć 1 i 2).

3. Oznaczanie aktywności alfa-amylazy.

Oznaczanie aktywności alfa- i beta amylazy słodu metodą kolorymetryczną – obliczenia.

4. Oznaczanie aktywności ureazy z mączki sojowej.

Opracowanie wyników z zajęć 6-8.

Repetytorium (zakres materiału z zajęć 3 i 4).

5. Analiza tłuszczów właściwych I.

6. Analiza tłuszczów właściwych II.

Repetytorium (zakres materiału z zajęć 3 i 4).

7. Wykazanie obecności oksydoreduktaz w materiale biologicznym.

Repetytorium (zakres materiału z zajęć 3, 4 i 13).

8. Zajęcia dodatkowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w samodzielnie lub w parach na podstawie instrukcji. Dyskusja dydaktyczna. Metoda projektu. Symulacje. Opracowania wyników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 13:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Daniel Wasilkowski 11/10 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 18:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Bożena Nowak 10/10 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 13:00, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Daniel Wasilkowski 10/10 szczegóły
4 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 18:45, sala C-154 (SALA CWICZ.)
Ariel Marchlewicz 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)