Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia W2-S1BT19-1BT-19
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa, 2019.

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

3. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydaw. U. Łódzkiego, Łódź.

4. Schlegel H. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom I, PWN, Warszawa.

6. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

7. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

8. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

9. Mrozowska J. (red). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice.

10. Baj J., Markiewicz Z. 2012. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pytań testowych. Czas trwania egzaminu pisemnego 1,5 godz.

Wymagania merytoryczne: znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Kryteria oceny: końcowa ocena z egzaminu ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 90%

+db – 81 do 90%

db – 71 do 80%

+dst – 61 do 70%

dst – 51 do 60%

ndst – poniżej 51%

Zakres tematów:

1) Mikroorganizmy - wiadomości ogólne, budowa komórki prokariotycznej

2) Mikrobiom człowieka

3) Mikrobiom - jak mikroorganizmy rządzą ludzkim mózgiem

4) Powstanie życia na Ziemi

5) Wirusy

6) Ekstremofile

7) Antybiotykooporność mikroorganizmów

8) Metabolizm mikroorganizmów

9) Obieg pierwiastków

10) Mikrobiologia gleby

11) Mikrobiologia wody i powietrza

12) Higiena a choroby zakaźne

13) Drożdże i grzyby mikroskopowe

14) Wybrane aspekty wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska

15) Źródła wiedzy mikrobiologicznej

Metody dydaktyczne:

Wykłady (30 godz.) z użyciem prezentacji PowerPoint oraz platformy Teams, prowadzone przez 15 tygodni (2 godz./ tydzień).

Wykorzystanie elementów grywalizacji poprzez testy sprawdzające wiedzę z wykładów z użyciem platformy dydaktycznej Kahoot oraz Mentimeter. Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę pracowników Mikrobiologii WNP UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Sławomir Sułowicz 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.