Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki W2-S1OS19-1OS-27
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy przekazanej w trakcie wykładów, uzupełnionej zalecaną literaturą do przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie materiału realizowanego na wykładach, w postaci pytań testowych i otwartych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Bardzo dobry – uzyskanie przez studenta od 91 do 100% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dobry – uzyskanie przez studenta od 76 do 90% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Dostateczny – uzyskanie przez studenta od 51 do 75% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu

Niedostateczny – uzyskanie przez studenta mniej niż 51% punktów przyznawanych za odpowiedzi na poszczególne pytania i zadania egzaminu.

Zakres tematów:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota. Molekularne podstawy ekspresji genów: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla. Mechanizmy zapewniające stabilność i zmienność genomów, molekularne podstawy procesu replikacji i rekombinacji DNA.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie bezpośredniej (online) z wykorzystaniem platformy Teams. Materiały dydaktyczne w formie prezentacji PowerPoint, omawianych przez wykładowcę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Damian Gruszka 29/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.