Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo zawodowe i rynek pracy 06-ZZL-S1-DZRP
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Paszkowska-Rogacz, Doradztwo zawodowe. Wyd. Difin, Warszawa, 2009.

D. Pisula, ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Wyd. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2010.

M. Rosalska, Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Wyd. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012.

I. Stańczyk, Doradztwo personalne i zawodowe. Wyd. Difin, Warszawa, 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Waga oceny końcowej:

Praca indywidualna studenta w trakcie ćwiczeń: 60%

Końcowa praca na zaliczenie: 40%

Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo punktowana do oceny końcowej z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Doradztwo zawodowe i rynek pracy – Wprowadzenie do zagadnień

2. Moje mocne strony – Samopoznanie

3. Rynek pracy a planowanie kariery zawodowej

4. Podstawowe metody pracy doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Praca z grupą

5. Indywidulane plany kariery zawodowej. Zintegrowany System Kwalifikacji

6. Wybrane metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego

(testy w diagnostyce doradczej, ćwiczenia aktywizujące i motywujące, diagnoza w doradztwie zawodowym)

7. Poradnictwo socjodynamiczne. Coaching grupowy

Metody dydaktyczne:

zajęcia na platformie moodle

ćwiczenia w grupach

ćwiczenia indywidualne

symulacje

wykład z prezentacją multimedialną i wideoprezentacją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 227
Beata Wolna 28/35 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 20:00, sala 227
Beata Wolna 19/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)