Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka W3-PE-OG-S1-STAT
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów: zarys wykładu, Toruń 2001.

Ferguson G., A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997.

Wieczorkowska G., Kochański P., Eliaszuk M., Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych., Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe (test) oparte na rozwiązywaniu zadań

Kryteria oceny:

51-60% dostateczny

61-70% dostateczny plus

71-80% dobry

81-90% dobry plus

91-100% bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Statystyka opisowa a statystyka indukcyjna. Próba a populacja. Dobór próby. Skale pomiarowe wg Stevens’a.

2. Rozkłady liczebności i ich graficzna ilustracja. Charakterystyczne cechy rozkładu liczebności.

Miary tendencji centralnej: średnia, mediana, modalna

3. Miary rozproszenia, skośności i kurtozy

4. Rozkład normalny i standaryzacja wyników. Wyliczanie procentu osób spełniających określone kryteria

5. Wnioskowanie statystyczne. Hipotezy statystyczne. Etapy testowania hipotez Podejmowanie decyzji statystycznej. Test t – Studenta

6. Test chi-kwadrat dla zmiennych nominalnych. Współczynnik korelacji r- Pearsona i rho Spearmana

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, rozwiązywanie zadań. Metody kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Joanna Góźdź 22/27 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Góźdź 28/26 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Joanna Góźdź 22/26 szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Góźdź 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)