Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia W2-S1BI19-1BL-25
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Baj J.: Mikrobiologia. WN PWN, Warszawa 2018.

2. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

4. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

5. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

6. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

7. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

8. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

9. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

10. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne:

Znajomość materiału prezentowanego na wykładach, konwersatoriach i w czasie laboratoriów.

Kryteria oceny:

Egzamin pisemny składający się z pytań testowych oraz pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej. Czas trwania egzaminu pisemnego 1,5 godz. Egzamin przeprowadzany on-line poprzez Platformę Teams.

Końcowa ocena z egzaminu pisemnego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 91%;

+db – 81 do 90%;

db – 71 do 80%;

+dst – 61 do 70%;

dst – 51 do 60%;

ndst – poniżej 50%.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zasady systematyki mikroorganizmów. Morfologia i budowa komórki prokariotycznej.

2. Drożdże i grzyby strzępkowe.

3. Metabolizm mikroorganizmów.

4. Biofilm bakteryjny oraz zjawisko quorum sensing

5. Mikrobiologia wody, gleby i powietrza. Wybrane zagadnienia z wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii środowiska.

6. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami oraz mikroorganizmami a organizmami wyższymi.

Metody dydaktyczne:

Wykłady on-line z wybranych zagadnień z użyciem platformy Microsoft Teams, prowadzone przez 5 tygodni (2 godz./tydzień). Wykorzystanie elementów grywalizacji poprzez testy sprawdzające wiedzę z wykładów z użyciem platformy dydaktycznej Quizizz. Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę Katedry Mikrobiologii UŚ w serwisie społecznościowym Facebook - https://www.facebook.com/usmikrobiologia/.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Pacwa-Płociniczak 39/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.