Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością w organizacji W3-ZZL-N1-ZJO
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Podręczniki

− Hamrol A., Zarządzanie i inżynieria jakości, Wyd. 1, PWN, Warszawa 2017 / 2018

− Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

− Pacana A., Stadnicka D., Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2017.

− Szczepańska K., Podstawy zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.

netografia – wybór

− http://problemyjakosci.com.pl/ – czasopismo „Problemy jakości”:

− http://qualitymagazyn.pl – „Quality Magazine – magazyn dla praktyków”

− https://centrum.jakosci.pl – portal Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

− https://wawak.pl – portal dr hab. Sławomira Wawaka, prof. UEK w Krakowie

− https://www.haccp-polska.pl – portal Quality Assurance Poland

− https://www.jakosc.biz – serwis Centrum Jakosci.pl

− https://www.pkn.pl; https://wiedza.pkn.pl – portal Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

− https://zj.edu.pl – portal „Zarządzania jakością”

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywnie oceniony pisemny test wiedzy (zawierający pytania zamknięte i otwarte oraz zadania) obejmujący swoim zakresem omawiane zagadnienia. Na ocenę 3,0 wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Kryteria oceny:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Zakres tematów:

1. Współczesne postrzegania jakości. Ewolucyjne zmiany w podejściu do zagadnień jakości. Koncepcja TQM, założenia i istota koncepcji

2. Norma zarządzania jakością – seria ISO 9000, planowanie, wdrożenie, zagadnienie certyfikacji, audyty systemu

3. Zagadnienia bezpieczeństwa żywności – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP i ISO 22 000, systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, bezpieczeństwem informacji ISO 27001, systemy branżowe.

4. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

5. Koszty jakości, definicje, podział, podstawy obliczania kosztów jakości

6. Audyty, certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja jednostek certyfikujących. Ocena zgodności wyrobów – znak CE i inne. Nagrody jakości

Metody dydaktyczne:

Wykład – prezentacja koncepcji teoretycznych ilustrowana przykładami i analizą przypadków i uzupełniana treścią filmów szkoleniowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 w każdą sobotę i niedzielę, sala 409
Barbara Batko 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.