Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii W2-S1BT19-1BT-24
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Ratledge C., Kristiansen B. Podstawy biotechnologii. Wyd. nauk. PWN, 2011

2. Bednarski W., Fiedurek J. (red) Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, 2012

3. Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wyd. nauk. PWN, 1998

4. Klimiuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. nauk. PWN, 2004

5. Malepszy S. (red) Biotechnologia Roślin. Wyd. nauk. PWN, 2009

6. Łabużek S., Necklen D., Radziejewska-Lebrecht J. Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002

7. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.

Do zaliczenia egzaminu niezbędna jest znajomość treści wykładów oraz polecanej literatury obowiązkowej.

Odpowiedź na każde z pytań egzaminacyjnych oceniana jest w skali 0 – 2 punktów. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej wg skali:

bdb – powyżej 90%

+db – 90 – 81%

db – 80 – 71%

+dst – 70 – 61%

dst – 60 – 51%

ndst – poniżej 51%

Egzamin ma formę pisemną (test otwarty). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33).

Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.

Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną.

Zakres tematów:

Zagadnienia wykładów w Katedrze Mikrobiologii (10 godz):

1. Pozyskiwanie mikroorganizmów stosowanych w biotechnologii (skrining).

2. Wybrane grupy mikroorganizmów stosowane w biotechnologii.

3. Doskonalenie biotechnologicznych cech mikroorganizmów użytecznych przemysłowo.

4. Nadprodukcja metabolitów wytwarzanych przez drobnoustroje.

5. Wydzielanie, oczyszczanie i utrwalanie bioproduktów.

Zagadnienia wykładów w Katedrze Biochemii (10 godz):

1. Biochemia i fizjologia wzrostu i metabolizmu mikroorganizmów – część I.

2. Biochemia i fizjologia wzrostu i metabolizmu mikroorganizmów – część II

3. Kinetyka procesów mikrobiologicznych. Hodowle okresowe i ciągłe.

4. Bioreaktory w procesach biotechnologicznych.

5. Molekularne podstawy degradacji zanieczyszczeń w środowisku.

Zagadnienia wykładów w Katedrze Genetyki (10 godz):

1. Transformacja genetyczna roślin – metody

2. Geny reporterowe i markerowe w selekcji roślin transgenicznych

3. Rośliny modyfikowane genetycznie- zmienione cechy i cele

4. Uprawy transgeniczne w skali świata: gatunki, modyfikowane cechy, perpektywy

5. Zagrożenia i korzyści wynikające z upraw GM, fakty i mity

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany przykładami z badań

własnych i najnowszej literatury, z wykorzystaniem

środków audiowizualnych -prezentacje

komputerowe w programie Power Point

ilustrujące omawiane procesy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 16:00, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala zajęcia zdalne
Tomasz Płociniczak, Izabela Greń, Małgorzata Gaj 39/39 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.