Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Enzymy w biotechnologii W2-S2BT19-2BT-26
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Witwicki, W. Ardelt. 1989. Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

2. J. Buchowicz. 2009. Biotechnologia molekularna. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 95%

+db – 94 do 85%

db – 84 do 75%

+dst – 74 do 65%

dst – 64 do 52%

ndst – poniżej 51%

Student, który uzyskał negatywną ocenę ciągłą nie podlega dalszej ocenie. Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach.

Treści zawarte w sprawozdaniu podlegają ocenie w skali 2-5. Ocena sprawozdania wykonanego przez studenta, dostarczonego najpóźniej do 14 dni od odbytych ćwiczeń.

Skala ocen:

bdb – powyżej 4,76

+db – 4,75 do 4,26

db – 4,25 do 3,76

+dst – 3,75 do 3,26

dst – 3,25 do 2,76

ndst – poniżej 2,76

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawozdania nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1. Izolacja 2,3-dioksygenazy katecholowej i pomiary jej aktywności. Przygotowanie krzywych wzorcowych do pomiaru białek w wolnym enzymie.

2. Immobilizacja enzymów metodą pułapkowania. Przygotowanie krzywych wzorcowych do pomiaru białek w nośnikach polimerowych. Wyznaczanie czasów hydrolizy nośnika.

3. Immobilizacja enzymów metodą absorpcji.

4. Określenie wpływu immobilizacji na stabilność temperaturową enzymów.

5. Opracowanie otrzymanych wyników. Analiza matematyczna uzyskanych wyników, sporządzenie wykresów i wnioskowanie na ich podstawie właściwości immobilizowanego enzymu.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 13:00, sala A-118
Ariel Marchlewicz 6/6 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:00, sala A-118
Robert Surma 8/8 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:30 - 13:00, sala A-118
Ariel Marchlewicz 9/9 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:00, sala A-118
Robert Surma 9/9 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:30 - 13:00, sala A-118
każdy poniedziałek, 8:30 - 13:00, sala B-112
Anna Dzionek, Ariel Marchlewicz 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)