Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia mikroorganizmów - kurs rozszerzony W2-S2BT19-2BT-13A
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Chmiel A. 1998. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa

2. Anglojęzyczne artykuły związane z omawianymi zagadnieniami

3. Źródła internetowe po krytycznej analizie.

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszczyk. M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa

2. Glazer A.N., Nikado H. 1995. Microbial Biotechnology: fundamentals and applied microbiology. W.H. Freeman and Company, New

York

3. Schlegel H.G. 1996. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

4. Klimek E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa

5. Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

6. Oryginalne czasopisma biotechnologiczne w tym Biotechnologia – kwartalnik

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie każdej z części (biochemicznej i mikrobiologicznej) zajęć laboratoryjnych na ocenę co najmniej dst.

Ocenie podlega znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Egzamin pisemny (termin 1 i 2) składa się z pytań dotyczących części biochemicznej i mikrobiologicznej modułu. Czas trwania

egzaminu 1,5h. Każde z pytań egzaminacyjnych oceniane jest w skali 2-5.

Student, który podczas laboratoriów z części biochemicznej uzyskał =>200 pkt może być zwolniony z całości/części egzaminu (biochemia) zgodnie ze skalą:

200-210 pkt - zwolnienie z jednego dowolnego pytania

211-220 pkt - zwolnienie z dwóch dowolnych pytań

221-230 pkt - zwolnienie z trzech dowolnych pytań

231-240 pkt - zwolnienie z czterech dowolnych pytań

241-250 pkt - zwolnienie z pięciu dowolnych pytań

>250 pkt - zwolnienie z całości egzaminu

Za pytania, z których studenci są zwolnieni otrzymują automatycznie ocenę bdb, jednak aby zaliczyć egzamin z części biochemicznej na ocenę pozytywną (=>dst), muszą uzyskać z pozostałych pytań średnią przynajmniej 2,76.

Ocena ostateczna z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną ocen z egzaminu z części biochemicznej i mikrobiologicznej. Do obliczenia średniej arytmetycznej wymagana jest pozytywna ocena z każdej części egzaminu.

Skala ocen:

bdb –4,75 i wyżej

+db – 4,74 do 4,25

db – 4,24 do 3,75

+dst – 3,74 do 3,25

dst – 3,24 do 2,75

ndst – poniżej 2,75

Student, w II terminie egzaminu, zobowiązany jest do poprawy tylko tej części, z której uzyskał w I terminie ocenę niedostateczną.

Zakres tematów:

Mikroorganizmy zaangażowane w procesy biotechnologiczne syntez biomateriałów oraz w procesy rozkładu makromolekuł ze szczególnym uwzględnieniem ksenobiotyków. Mikroorganizmy produkujące związki powierzchniowo czynne. Mikroorganizmy wykorzystywane jako bionawozy. Syntezy mikrobiologiczne. Metabolity pierwotne, wtórne i ich nadprodukcja. Regulacja procesów. Transformacja mikrobiologiczna. Skrining mikroorganizmów – produkcja antybiotyków. Ocena aktywności izolatów użytecznych w ochronie zdrowia i środowiska. Ocena degradacji tworzyw. Problemy z degradacją tworzyw sztucznych w środowisku. problemy z mikroplastikami. Polimery stabilne - właściwości, zastosowanie, udział mikroorganizmów w ich degradacji. Materiały ulegające częściowej biodegradacji. Tworzywa biodegradowalne - naturalne, pochodzenia mikrobiologicznego, syntetyczne - otrzymywanie, charakterystyka, rozkład enzymatyczny. Polimery inteligentne. Zastosowanie biologii syntetycznej w procesach syntezy i degradacji polimerów.

Metody dydaktyczne:

Wykład online na platformie Teams z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz aplikacji i gier internetowych. Materiały z wykładu oraz dodatkowe znajdują się na platformie Teams i/lub Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Bożena Nowak, Tomasz Płociniczak 29/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.