Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie starzenia i śmierć komórkowa W2-S2BT19-2BT-34
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Slack J. Komórki macierzyste. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

2. Turner R. Stem cells. M L Books International Pvt Ltd, 2016.

3. Osiewacz HD, Aging of organisms. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS

MEDIA, B.V. 2003.

4. Musi N, Hornsby P, Handbook of the Biology of Aging. 8th Edition. Academic Press, 2015.

5. Aktualne artykuły naukowe oryginalne oraz przeglądowe dotyczące tematyki kolejnych konwersatoriów.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują na podstawie najnowszej literatury związanej z tematyka zajęć prezentacje multimedialne, które następnie omawiają, przygotowują na ich podstawie zagadnienia dla studentów całej grupy, a także przygotowują przykładowe metody weryfikacji przedstawionej przez nich wiedzy.

bdb – student przygotowuje prezentację multimedialną zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia, prezentuje prawidłowo przedstawiane dane z umiejętnym włączeniem pozostałych studentów do dyskusji; posiada wiedzę na dyskutowany temat związany ze starzeniem organizmów.

db - student przygotowuje prezentację multimedialną zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia, prezentuje prawidłowo przedstawiane dane z umiejętnym włączeniem pozostałych studentów do dyskusji; posiada ograniczoną wiedzę na dyskutowany temat związany ze starzeniem organizmów.

dst - student przygotowuje prezentację multimedialna zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia, jednak wykazuje problemy z prezentowaniem danych oraz umiejętnym włączeniem pozostałych studentów do dyskusji; posiada ograniczoną wiedzę na dyskutowany temat związany ze starzeniem organizmów.

ndst - student nie przygotowuje prezentacji multimedialnej zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia, i nie posiada wiedzy na dyskutowany temat związany ze starzeniem organizmów.

U każdego ze studentów oceniana będzie przygotowana prezentacja multimedialna na dany temat, a także przygotowanie dodatkowych wyznaczonych przez osobę prowadzącą zadań związanych z prezentacją.

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach poprzednich przez osobę prowadzącą zajęcia), które umożliwią sprawną umiejętność prowadzenia dyskusji moderowanej przez prowadzącego na zadane zagadnienia związane ze starzeniem się organizmów i śmiercią komórkową.

bdb – student posiada szczegółową wiedzę dotyczącą procesów molekularnych prowadzących do postępowej akumulacji uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, a także dotyczącą przyczyn i przebiegu procesów programowanej i niefizjologicznej śmierci komórkowej; dostrzega konieczność ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie starzenia się i śmierci komórkowej; dyskutuje możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce żywienia.

db – student posiada ogólną wiedzę dotyczącą procesów molekularnych prowadzących do postępowej akumulacji uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, a także dotyczącą przyczyn i przebiegu procesów programowanej i niefizjologicznej śmierci komórkowej; ma problemy z dostrzeżeniem konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie starzenia się i śmierci komórkowej; próbuje dyskutować na temat możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce żywienia.

dst – student posiada ogólną wiedzę dotyczącą procesów molekularnych prowadzących do postępowej akumulacji uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, a także dotyczącą przyczyn i przebiegu procesów programowanej i niefizjologicznej śmierci komórkowej; nie dostrzega konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie starzenia się i śmierci komórkowej; nie dyskutuje na temat możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce żywienia.

ndst – student nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej procesów molekularnych prowadzących do postępowej akumulacji uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, a także dotyczącej przyczyn i przebiegu procesów programowanej i niefizjologicznej śmierci komórkowej; nie dostrzega konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy w zakresie starzenia się i śmierci komórkowej; nie dyskutuje na temat możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce żywienia.

kolowium:

Każde z pytań oceniane jest w skali punktowej 0-1 (z przeskokiem co 0,25), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 1 to odpowiedź bezbłędna.

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

powyżej 90% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Starzenie się organizmów. Przyczyny starzenia organizmów.

2. Przebieg starzenia człowieka.

3. Teorie starzenia się i mechanizmy molekularne.

4. Teorie starzenia się i mechanizmy molekularne.

5. Autofagia.

6. Apoptoza.

7. Nekroza i nekroza bierna, entoza, kanibalizm.

8. Charakterystyka komórek macierzystych

9. Komórki macierzyste w medycynie. Znaczenie autofagii i apoptozy w leczeniu nowotworów.

10. Wykorzystanie roślinnych i zwierzęcych komórek macierzystych w przemyśle.

Metody dydaktyczne:

wykłady, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Karol Małota, Agnieszka Sosinka 18/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 16:00, sala Zajęcia zdalne
Karol Małota, Agnieszka Sosinka 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)