Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 3) W3-PE-MJS-PPIW2-MEP
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bałachowicz J.: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa 1987.

2. Brzezińska A. (red.): Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Warszawa 1987.

3. Dyduchowa A.: Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika. Kraków 1988.

4. Filipiak E.: Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz 1996.

5. Kamińska K.: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1999.

6. Lorek M., Rostańska E., Kula A.: Elementarz pierwszej klasy. Ele - mele. Przewodnik metodyczny. Warszawa - Katowice 1993.

7. Malmquist E.: Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa 1982.

8. Pawłowska R.: Czytam i rozumiem. Lingwistyczna teoria nauki czytania. Kielce 2009.

9. Wróbel T.: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym. Warszawa 1985.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu będzie testem obejmującym zakres materiału prezentowanego na wykładzie z wykorzystaniem platformy Teams i Microsoft Forms.Kolokwium zostanie przeprowadzone po ostatnim wykładzie.

Test zostanie przeprowadzony na ostatnich zajęciach, czas pisania wynosi 45 minut, sprawdzenie testu nastąpi najpóźniej do tygodnia po jego napisaniu.

Do oceny testu zastosowana zostanie skala:

38 - 40 punktów bardzo dobry

34 - 37 punktów dobry plus

30 - 33 punktów dobry

26 - 29 punktów dostateczny plus

21 - 25 punktów dostateczny

20 i mniej punktów niedostateczny

Zakres tematów:

1. Kodowanie i dekodowanie znaczeń jako warunek sukcesu każdego dziecka w początkowej nauce czytania i pisania.

2. Gotowość do nauki czytania i pisania uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Psychologia i fizjologia procesu czytania.

3. Determinanty aktywności werbalnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

4. Czytanie i rozumienie czytanego tekstu językowego i pozajęzykowego w wybranych teoriach pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych i językoznawczych.

5. Metody nauki czytania – prezentacja filmu: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

6. Tok metodyczny wprowadzenia litery.

7. Spotkanie dorosłego z dzieckiem na drodze poszukiwania wartości.

8. Kolokwium sprawdzające

Metody dydaktyczne:

metoda wykładu (z wykorzystaniem poglądowych prezentacji multimedialnych)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Mnich 69/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)