Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca asystenta osoby starszej W3-PE-OWITP3-S1-15
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Chabior, A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak: Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Warszawa 2014

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska: Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006

A. Chabior: Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych. Między powinnością a profesją. Kraków 2017

A Fabiś, JK Wawrzyniak, A Chabior: Ludzka starość. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej. Kraków 2015

M. Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficzno-prawnej i holistycznej). Poznań 2019

L. Buliński (red.): Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością. Toruń 2015

E. Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing. Toruń 2016

Ustawa o pomocy społecznej z 12.03 2004 roku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- aktywny udział w zajęciach,

- regularne zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi na Moodle,

- terminowe wykonanie zadań umieszczonych na Moodle,

- zaliczenie testu=kolokwium końcowego

Zakres tematów:

Starzenie się, starość, człowiek stary

Starość jako zjawisko - wymiary, konteksty, uwarunkowania

Zjawisko starzenia się demograficznego

Zawód i osoba opiekuna osoby starszej (wiedza, umiejętności, kompetencje, cechy)

Komunikacja z człowiekiem starym -specyfika, uwarunkowania, bariery i sposoby komunikowania się z człowiekiem starym.

Choroby wieku starczego - uwarunkowania cywilizacyjne, specyfika ilościowa i jakościowa procesów chorobowych.

Polityka społeczna i praca socjalna na rzecz ludzi starych

Potrzeby ludzi starych

Postawy ludzi starych wobec własnej starości

Style życia w starości w kontekście biograficznym

Ageizm i przemoc wobec osób starszych. Prawa ludzi starych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa, interpretacja materiałów dydaktycznych, samodzielne zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi na Moodle, realizacja zadań, praca w grupach,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Agnieszka Majewska-Kafarowska 28/26 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Agnieszka Majewska-Kafarowska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)