Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji W3-PE-RP3-S1-2
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Benedyczak St., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska L.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej (część I i II) Kalisz 1995.

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978

Górski S.: Metodyka resocjalizacyjna Warszawa 1982.

Kalinowski M., Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa 2005

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006

Kozaczuk F., Urban B.: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001

Kozaczuk F., Radochański M. (red): Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000

Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003

Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1993

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2000.

Stochmiałek J. (red), Rozwój systemu opieki i resocjalizacji Częstochowa 1994.

Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży Kraków 1997

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Tom I, II, PWN, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Resocjalizacja jako dyscyplina nauki i praktyki wychowawczej

2. Zasady resocjalizacji i ich wpływ na metody pracy z niedostosowanymi społecznie

3. Typologia i stadia niedostosowania społecznego i ich wykorzystanie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

4. Źródła teoretyczne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacji. Mechanizmy procesu resocjalizacji

5. Modele i systemy pracy resocjalizacyjnej

6. Diagnoza i prognoza w resocjalizacji i ich znaczenie w wychowaniu resocjalizującym

7. Planowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w odniesieniu do funkcjonalnego modelu resocjalizacji L. Pytki

8. Strategie etiotropowe, ergotropowe w resocjalizacji, semiotropowe w resocjalizacji

9. Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki

10. Procedury behawioralne w resocjalizacji

11. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla młodzieży

12. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla dorosłych

13. Przykładowe rozwiązania organizacyjno-metodyczne resocjalizacji na świecie

14. Skuteczność wychowania resocjalizacyjnego, „granice resocjalizacji”

15. Przegląd badań dotyczących wykorzystania metod resocjalizacyjnych w Polsce

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Czerkawski 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)