Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna W3-PE-OG-S2-1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I. Barthes R.: Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1999 (s. 8-11, M. P. Markowski: Wstęp – Seminarium).

Śliwerski B.: Myśleć jak pedagog. Sopot 2010, s. 7-33 (Wstęp).

II. Hessen S.: Ideał swobodnego wychowania. W: Tegoż: Podstawy pedagogiki. Warszawa 1997.

Jaworska-Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie. Kraków 2009, s. 27-40 (Przedmowa – próba oglądu przedpola tematyki).

III. Witkowski L.: Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Toruń 1988, s. 129-136 (Trzy poziomy funkcjonowania tożsamości).

Rorty R.: Edukacja i wyzwanie ponowoczesności. W: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993.

IV. Koziołek K.: Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka. Katowice 2006, s. 34-88.

Witkowski L.: Cztery estetyki sytuacji edukacyjnych. W stronę pedagogiki ambiwalencji. W: Idem: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa 1997, s. 216-231.

V. Dudzikowa M.: Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. W: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak. T. 5. Gdańsk 2010, s. 203-246.

K Węc.: Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie. Toruń 2007, s. 391-398.

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedź ustna oraz frekwencja

Zakres tematów:

I. Status kategorii autorytetu w kulturze

II. Matryca myślenia o sytuacji wychowawczej (fenomen seminarium)

III. Ideał swobodnego wychowania

IV. Tożsamości w czasach ponowoczesnych jako kluczowe wyzwanie pedagogiczne

V. Etyka lektury a estetyka edukacji – projektowanie perspektywy sytuacji wychowawczej

VI. Edukacja jako pole niejawnych negocjacji, walk i kontraktów

Metody dydaktyczne:

metody problemowe, dyskusja, praca w grupach (przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zdalny
Łukasz Michalski 21/19 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zdalny
Łukasz Michalski 17/20 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zdalny
Łukasz Michalski 19/20 szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala Zdalny
Łukasz Michalski 20/24 szczegóły
5 co drugi wtorek (parzyste), 17:15 - 19:30, sala Zdalny
Łukasz Michalski 30/33 szczegóły
6 co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zdalny
Łukasz Michalski 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.