Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia W3-PE-OG-S2-2
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://lucie.zormanova@us.edu.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2008.

P. Hreciński, Wypalenie zawodowe nauczycieli, Difin, Warszawa, 2016

M.K.Grzegorzewska, Stres w zawodzie nauczyciela, Specyfika, uwarunkowanie i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.

M.Grzegorzewska, Listy do Młodego Nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 1988.

Małgorzata Skarbecka, Wychowawca-przywódca. Nie ma trudnych dzieci, są tylko niewłaściwi opiekunowie, Wydawnictwo Sensus, 2016

Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych, red. R. Kwiecińska, M.J. Szymański, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010

Nowe Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czasopisma: Wychowanie w przedszkolu, Nowa Szkoła, Kwartalnik Pedagogiczny, Chowanna, Kwartalnik Edukacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie kolokwium.

Na wykładach może student otrzymać plusy za aktywność, które wliczają się do uzyskanych punktów w ramach kolokwium.

Skała ocen:

20-19 – 5

18 -4,5

17-16 – 4

15 – 3,5

14-12 - 3

Zakres tematów:

Tematy

1. Rys historyczny i pola badawcze współczesnej pedeutologii.

2. Zadania i rola pedagoga w współczesnej szkołe, kompetencje zawodowe nauczyciela

3. Osobowość nauczyciela (podstawowe cechy dobrego nauczyciela-wychowawcy według W. Okońa, S. Szumana, M. Kreutza, S. Baleyego, J. W. Dawida), talent pedagogiczny (wg.Z. Mysłakowskiego, S.Szumana), autorytet nauczyciela

4. Karta Nauczyciela

5. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania, awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczyciela

6. Stres w zawodzie nauczyciela, wypalenie zawodowe

7. Przygotowanie zawodowe w Polsce z pogłądu historycznego

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Obok metod tradycyjnych- wykład, dyskusja, opiera się o metody problemowe, aktywizujące z wykorzystaniem metod twórczego rozwiązywania problemów. Godziny kontaktowe. Zaliczenie na podstawie kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 131/140 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)