Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia W3-PE-OG-S2-2
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://lucie.zormanova@us.edu.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2008.

P. Hreciński, Wypalenie zawodowe nauczycieli, Difin, Warszawa, 2016

M.K.Grzegorzewska, Stres w zawodzie nauczyciela, Specyfika, uwarunkowanie i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.

M.Grzegorzewska, Listy do Młodego Nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 1988.

Małgorzata Skarbecka, Wychowawca-przywódca. Nie ma trudnych dzieci, są tylko niewłaściwi opiekunowie, Wydawnictwo Sensus, 2016

Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych, red. R. Kwiecińska, M.J. Szymański, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010

Nowe Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czasopisma: Wychowanie w przedszkolu, Nowa Szkoła, Kwartalnik Pedagogiczny, Chowanna, Kwartalnik Edukacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania

Ćwiczenia- obecność, aktywność w oparciu o znajomość literatury, przygotowanie zadań - student czyta zadane teksty. Student przygotowuje prace pisemną zawierającą odpowiedzi na pytania, które dotyczą zadanych tekstów.

Ocena zadań

Zadania będą oceniane plusami.

Zadanie za dwa plusy: Staranie pzrygotowane odpowiedzi, przemyślane i rozbudowane odpowiedzi na pytania. Pracę cechuje oryginalność i wartość poznawcza. Strona formalno-językowa tekstu nie budzi zasadniczych zastreżeń

Zadanie za jeden plus: Praca nie jest staranie przygotowana, odpowiedzi na pytania nie są rozbudowane. Wywód myślowy prowadzony chaotycznie bez przemyślania. Praca odtwórcza, bez autorskiego wkładu własnego. Pojawiają sią blędy językowe i terminologiczne.

Na ćwiczeniach będzie oceniana aktywność (studenci, którzy są najwięcej aktywni na ćwiczeniach otrzymują dodatkowy plus).

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta plusy.

Skala ocen:

11-12- 5

10-4,5

9 – 4

8 – 3,5

3-7

Mniej niż 7+ oznaczają konieczność napisania kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematy ćwiczeniowe. 

Ważna jest również obecność studentów na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Nauczyciel w świecie współczesnym, problemy nauczyciela w współczesnej szkole

2. Podstawowe cechy dobrego nauczyciela, wychowawca według Marii Grzegorzewskiej

3. Talent pedagogiczny

4. Autorytet nauczyciela

5. Awans zawodowy nauczycieli w Polsce

6. Stres w zawodzie nauczyciela (źródła stresu, radzenie sobie ze stresem), symptomy i czynniki wypalenia zawodowego

7. Podsumowanie, ocenianie pracy studentów na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, brainstorming, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 17/19 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 20/20 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 20/20 szczegóły
4 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 20/24 szczegóły
5 co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 30/33 szczegóły
6 co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Lucie Zormanova 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)