Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna W3-PE-RT3-N1-PS
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

BORZUCKA-SITKIEWICZ K., KOWALCZEWSKA-GRABOWSKA K.: Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013.

CARR A.: Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Gdańsk. GWP 2004.

CHOMCZYŃSKA- MILISZKIEWICZ M.: Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin. Wyd. MCS 2002.

Czuję się bezpiecznie, czuję się dorosły. Program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. U. Strzelczyk (red.). Katowice 2006.

DAMBACH K. E.: Lobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk. GWP 2003.

Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, B. URBAN (red.). Kraków. Wyd. UJ 2001.

DOLIŃSKI A., GAJEWSKA G., REWIŃSKA E.: Teoretyczno – metodyczne aspekty korekcji zachowań. Programy profilaktyczne. Zielona Góra. PEKW „Gaja” 2004.

GAJEWSKA G., SZCZĘSNA A., DOLIŃSKI A.: Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra. PEKW „Gaja” 2003.

GAJEWSKA G., SZCZĘSNA A., DOLIŃSKI A.: Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra. PEKW „Gaja” 2008.

GAŚ Z. B.: Profilaktyka w szkole. Warszawa. WS i P 2006.- Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne) – Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe, MEN, Warszawa 1997;

KAFEL K.: Komunikacja społeczna w organizacji. Radom.

WOYNAROWSKA B., Edukacja zdrowotna. Warszawa. PWN 2007.

WOYNAROWSKA B., SOKOŁOWSKA M., SZYMAŃSKA M. M., BURZYŃSKA I., PÓŁTORAK M.: Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla osób prowadzących kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu. O ocenie decyduje liczba punktów wg. standardów: 51% na dst; 60% na plus dst; 70% na dobry; 80% na plus dobry; 90% na bdb

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę profilaktyki społecznej

2. Typy i poziomy profilaktyki

3. Nauczyciel profilaktyk i jego warsztat metodyczny

4. Rodzaje programów profilaktycznych a ich skuteczność

5. Etapy konstruowania programu profilaktycznego

6. Profilaktyczne strategie zapobiegania wybranym zachowaniom problemowym:

• profilaktyka uzależnień

• profilaktyka agresji

• profilaktyka niedostosowania społecznego

• zapobieganie zaburzeniom zdrowia psychicznego

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie synchronicznej na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Marta Misiuda, Marcin Gierczyk 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.