Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa W3-PE-OWITP-N1-PRA
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nie dotyczy.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z ocen 6 raportów (wizytacja 6 placówek, w każdej student spędza 5 godzin wraz ze swoim opiekunem ze strony uczelni). W raporcie z praktyk powinna znaleźć się charakterystyka zasad organizacji i funkcjonowania placówki, którą student wizytował w ramach praktyki zawodowej. Student odnotowuje działania będące przedmiotem realizowanej obserwacji, ponadto konkluduje raport analizą i interpretacją zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Zakres tematów:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką funkcjonowania różnorodnych typów placówek oświatowo-wychowawczych.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja uczestnicząca i metoda dialogowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Joanna Bulska, Andrzej Czerkawski, Małgorzata Kitlińska-Król, Monika Sulik, Dagmara Dobosz, Kinga Konieczny-Pizoń 12/15 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Joanna Bulska, Andrzej Czerkawski, Małgorzata Kitlińska-Król, Monika Sulik, Dagmara Dobosz, Kinga Konieczny-Pizoń 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)