Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i zoologia konserwatorska W2-S2BI19-2BL-68
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Caughley G., Gunn A. 1996. Conservation Biology in Theory and Practice, Blackwell Science.

Ferson F., Burgman M. (red.). 2002. Quantitative methods for conservation biology, Springer - Verlag, New York,

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt Tom I Kręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Głowaciński Z. (red.). 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce + Suplement. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Kepel A., Kala B. 2016. CITES w Polsce i w Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Poznań http://salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/CITES/Podrecznik_CITES_2016.pdf

Kepel A., Heise W., Pawlaczyk P., Urbański P., Górski P. 2013. Aktualizacja Listy gatunków roślin objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań

Kepel A., Kujawa A., Fałtynowicz W., Zalewska A. 2013. Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań.

Kepel A., (red.). 2013. Aktualizacja listy gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. PTOP Salamandra, Poznań.

Meffe G. 1994. Principles of Conservation Biology, Sinauer Associates, Inc. Sunderland, 1997, Given D. R.: Principles and practice of plant conservation, Chapman & Hall, Londyn,

Parusel J. B., Urbisz A. (red.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie, 6, 2: 105-175. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

Parusel J. B. (red.). 2013. Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie, 6, 5: 1-147. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,

Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo

naukowe PWN. Warszawa Katowice.

Zarzycki K. Mirek Z. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Wojewoda W., Szeląg Z.. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków.

Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany będzie na podstawie testu wyboru, przeprowadzanego na ostatnim wykładzie, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Warunkiem zaliczenia wykładu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Zakres tematów:

1. Zróżnicowanie systematyczne zwierząt objętych ochroną i zagrożonych oraz rola taksonomii w ochronie taksonów krytycznych. Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne oraz problemy ochrony przyrody w Polsce.

2. Wielkie wymierania.

3. Ochrona i restytucja zwierząt.

4. Kwestie etyczne ochrony zwierząt.

5. Zróżnicowanie systematyczne roślin i grzybów objętych ochroną i zagrożonych oraz rola taksonomii w ochronie taksonów krytycznych (w tym gatunki s.l., s.str., agg.). Zasady prowadzenia dokumentacji zbiorów przyrodniczych roślin i grzybów prawnie chronionych.

6. Ocena zagrożenia i kryteria klasyfikacji gatunków: ochrona prawna, czerwone księgi i czerwone listy (światowe, krajowe, regionalne). Biologia gatunków ustępujących.

7. Narzędzia i metody badawcze w rozwiązywaniu problemów efektywnej ochrony gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.

8. Gatunki roślin chronionych i zagrożonych w siedliskach przyrodniczych regionu i Polski. Rola ogrodów botanicznych i innych instytucji w ochronie gatunkowej roślin.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 11:00, sala Zajęcia zdalne
Piotr Węgierek, Andrzej Urbisz, Teresa Nowak, Barbara Fojcik, Adam Rostański, Barbara Tokarska-Guzik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)