Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia logopedyczna W3-PE-MJS2-PPIW-8
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

2. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.

3. Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.

4. Emiluta – Rozya D. ,Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.

5. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

6. Gruba J., Polewczyk I., Wybrane zagadnienia logopedyczne część I sz, ż, cz, dż, Gliwice, 2003.

7. Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole 1995.

8. Jeżowska-Krasnodębska E , Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, Kraków 2015.

9. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1970,1977.

10. Kania J.T., Szkice logopedyczne, WPIS, Warszawa 1982.

11. Kozłowska K., Wady wymowy możemy usunąć, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1998.

12. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

13. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

14. Pluta-Wojciechowska D., Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego, Logopedia Silesiana 1, 31-46, 2012, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Logopedia_Silesiana/Logopedia_Silesiana-r2012-t1/Logopedia_Silesiana-r2012-t1-s31-46/Logopedia_Silesiana-r2012-t1-s31-46.pdf

15. Polewczyk I., Diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

16. Polewczyk I., Dziecko z CAPD (Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ) w szkole – strategie diagnostyczne i terapeutyczne, [w:] J. Skibska (red.), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD), Wydawnictwo Libron Kraków 2014

17. Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1981, 1986.

18. Rocławski B., red. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1991.

19. Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

20. Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994.

21. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa1981.

22. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

23. Scott L., Guitar C., Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów (Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists), tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

24. Słodownik-Rycaj E., O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.

25. Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa 1985.

26. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

27. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, WSiP, Warszawa 1992.

28. Węsierska K., Jeziorczak B., Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć,

- przygotowanie projektu badawczego – diagnoza dziecka

- aktywność na zajęciach

- kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy.

2. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii.

3. Badanie mowy i wymowy, rodzaje testów.

4. Głoska i fonem, badanie słuchu fonologicznego i fonetycznego dziecka – rodzaje testów.

5. Ćwiczenia ortofoniczne – podział i przykłady ćw.

6. Konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z wykorzystaniem ćwiczeń ortofonicznych. Organizacja zespołów korekcyjnych. Współpraca ze specjalistami.

7. Terapia dyslalii – metody i etapy pracy logoterapeutycznej. Organizacja zespołów korekcyjnych. Współpraca ze specjalistami

8. Hospitacja placówek oświatowych – samodzielne badanie mowy dziecka.

9. Afazja dziecięca i dyzartria – przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.

Metody dydaktyczne:

analiza literatury i indywidualnych przypadków, dyskusja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Radosław Szymański 23/24 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
co drugi czwartek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Radosław Szymański 24/24 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
co drugi czwartek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Radosław Szymański 22/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)