Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poznawczo- behawioralna terapia leczenia uzaleznień W3-PE-RT3-N1-2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Carson R. C., Butcher J. N., Minerka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Vol. 1. Gdańsk: GWP. (rozdział 10. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i inne wywołane przez uzależnienia /551-616/)

Cierpiałkowska L. (2001). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.(2010). Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M. (2015). Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Erikson C.K. (2010). Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kokoszka A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków: WUJ.

Miller P.M. (red.): Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Popiel A., Pragłowska E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Raytek H. S., Morgan T. J., Chung N. M. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu od alkoholu. W: M. A. Reinecke, D. A. Clark (red), Psychoterapia poznawcza, (367-396). Gdańsk: GWP.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia. (część 1)

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z uzyskanych pk. za prace i dyskusję na zajęciach

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

2. Uzależnienia – kryteria diagnozy, zaburzenia spowodowane uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, charakterystyka substancji psychoaktywnych.

3. Style przyjmowania substancji psychoaktywnych, fazy uzależnienia, diagnoza osób uzależnionych. Społeczno-zdrowotne konsekwencje uzależnienia.

4. Modele leczenia osób uzależnionych. Przegląd stosowanych procedur terapeutycznych.

5. Podstawy teoretyczne terapii poznawczo-behawioralnej. Podstawowe założenia, metody pracy z klientem, postawa terapeuty.

6. Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień.

7. Przykłady zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej wobec osób uzależnionych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na zajęciach, prace pisemne na platformie moodle,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Czerkawski 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)