Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka wakacyjna W3-PE-RT3-N1-PRAK
Praktyka (PRAKT) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 0
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

znajduje się w programach praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Dokumentacja powinna zawierać: zajęcia hospitowane (notatki z obserwacji pracy wychowawcy); uwagi i spostrzeżenia wynikające z obserwacji zachowania się podopiecznych; analizę jednego przypadku

Oprócz dzienniczka student musi przedstawić opis jednego przypadku (diagnoza zaburzeń i/lub prognoza; opis może mieć różne źródło: np. może pochodzić z teczki osobopoznawczej, wywiadu środowiskowego, itp.)

Student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Zakres tematów:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki indywidualnemu uczestnictwu studentów w codziennej działalności placówek resocjalizacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Nauczyciel akademicki zaznajamia studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania, a także sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyk, a w szczególności czuwa nad zgodnością realizacji praktyki z jej programem i celami, poprzez dokonywanie hospitacji osobistych bądź telefonicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.