Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia filozofii W1-FI-S2-MF
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Herbut, Elementy metodologii filozofii : skrypt do wykładu, 2007.

The Palgrave Handbook of Philosophical Methods. Ed.: Ch. Daly, 2015.

T. Williamson, The Philosophy of Philosophy, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na 9000 znaków na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia, związany z tematyką wykładu, napisana w języku angielskim.

5 - praca nie krótsza niż podany limit znaków, merytorycznie poprawna, podejmująca tematykę omawianą w ramach wykładu, w której student wykazał się dużą samodzielnością w myśleniu i wykazał się erudycją.

4.5 - praca nie krótsza niż podany limit znaków, merytorycznie poprawna, podejmująca tematykę omawianą w ramach wykładu, w której student wykazał się dużą samodzielnością w myśleniu lub wykazał się erudycją.

4 - - praca nie krótsza niż podany limit znaków, merytorycznie poprawna, podejmująca tematykę omawianą w ramach wykładu.

3.5 - praca nie krótsza niż podany limit znaków, podejmująca tematykę omawianą w ramach wykładu, zawierająca błędy lub niejasności.

3 - praca nie krótsza niż podany limit znaków,której tematyka nie jest bezpośrednio związana z wykładem, zawierająca błędy lub niejasności.

Zakres tematów:

Jak ogólnie można scharakteryzować metodę filozoficzną i czym się różni od metod naukowych

2. Metody stosowane w metafizyce a metody stosowane w ontologii.

3. Metoda fenomenologiczna

5. Hermeneutyka jako metoda filozoficzna

6. Strategie wątpiące, fallibilizm i dowody niewprost.

7. Metody wypracowane w filozofii analitycznej.

8. Formalizacja jako metoda filozoficzna

9. Dekonstrukcjonizm - metoda czy ametodyczność.

Podsumowanie: czy filozof może się posługiwać wieloma metodami filozoficznymi?

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją na platformie Teams, elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Gabriela Besler 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)