Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 2 W3-PC-MJS-PS3-5
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2009,

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Naukowe UJ, Kraków, 2009

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2018

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001,

Gruszczyński L.: Kwestionariusze w socjologii, Wyd UŚ. Katowice 1999

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2007

Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984,

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Nowak S. (red.), Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Silverman D., Interpretacja badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008

Sztumski J. , Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 50% spotkań.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie trzech składowych:

Aktywność w czasie dyskusji i pracy w czasie ćwiczeń: 40%

Przygotowanie projektów zlecanych do realizacji w czasie pracy własnej: 40%

Kolokwium pisemne testowe podsumowujące: 20%

Zakres tematów:

Eksplikacja.Pytania badawcze i hipotezy.

Rola badań empirycznych w naukach społecznych. Metody empiryczne.

Planowanie i organizacja badania naukowego.

Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań empirycznych.

Etapy postępowania badawczego.

Dobór próby.

Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar w badaniach ilościowych.

Dobór zmiennych i wskaźników.

Tworzenie narzędzia badawczego.

Obserwacje w naukach społecznych.

Reguły wnioskowania i weryfikacji hipotez.

Konstrukcja raportu z badań.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana na podstawie literatury przedmiotu.

Prezentacja i omówienie studenckich projektów związanych z realizacją przedsięwzięć badawczych o zróżnicowanym charakterze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 204
co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 107
Andrzej Górny 17/20 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 105
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 105
Andrzej Górny 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)