Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język japoński: Moduł 1, Lektorat języka japońskiego 1 W1-FA-TJ-S1-JJ1-1
Ćwiczenia 3 (C3) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Minna no Nihongo Shokyū I Chōkai tasuku 25 (2003), Minna no Nihongo Shokyū I Chōkai tasuku topikku 25 (2003), Minna no Nihongo Shokyū de yomeru (2003) oraz materiały dodatkowe i materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru przeprowadzany jest 1 test semestralny. Test semestralny może mieć formę sprawdzianu pisemnego lub zadania pisemnego do oddania. Dodatkowo mogą być również przeprowadzane zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki.

Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru. Nieobecności usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich przedstawionych do wglądu prowadzącej. Przekroczenie liczby dozwolonych nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru. W przypadku semestru letniego kończącego się egzaminem skutkuje to niedopuszczeniem do egzaminu. Aby uzyskać dopuszczenie do zdawania egzaminu należy wcześniej uzyskać zaliczenia z wszystkich części lektoratu j. japońskiego.

Oceny z testów cząstkowych i kartkówek nie pojawiają się w systemie USOS.

Test, który nie został napisany z powodu nieobecności na zajęciach w danym dniu należy napisać w wyznaczonym przez prowadzącą terminie. Test, który nie zostanie napisany w takim terminie jest równoznaczny z testem niezaliczonym.

Zasady zaliczania IOS:

• wymagane jest 50% obecności na zajęciach

• wymagana jest obecność na zajęciach, na których wyznaczony jest test cząstkowy lub inny test zapowiedziany przez prowadzącą oraz napisanie testu

• wymagane jest terminowe oddawanie zadanych przez prowadzącą zadań domowych

• wymagane jest oddanie innych prac lub zadań ustalonych przez prowadzącą jako warunek zaliczenia semestru

• pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia ustalane są indywidualnie przez prowadzącą

Zakres tematów:

Rozumienie ze słuchu j. japońskiego w różnorodnych sytuacjach przedstawionych w ćwiczeniach. Czytanie ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów w j. japońskim oraz odpowiadanie na pytania do tekstu. Rozumienie słownictwa, znaków kanji oraz wyrażeń gramatycznych pojawiających się w tekście oraz ćwiczeniach ze słuchu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręczniki główne oraz dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącą. Zajęcia są prowadzone w j.polskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 1.46
Agata Koszołko 30/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2.9
Agata Koszołko 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)