Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język japoński: Moduł 1, Lektorat języka japońskiego 1 W1-FA-TJ-S1-JJ1-1
Ćwiczenia 4 (C4) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki główne: Minna no Nihongo Shokyū I honsatsu (1998), Minna no Nihongo Shokyū I Translation and Grammatical Notes (1998), Minna no Nihongo Kaite oboeru bunkei renshū chō, materiały dodatkowe oraz materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru przeprowadzane są 3 testy cząstkowe i/lub 1 test semestralny. Test semestralny może mieć formę sprawdzianu pisemnego lub zadania pisemnego do oddania. Dodatkowo mogą być również przeprowadzane zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki. Należy zaliczyć 2 z 3 testów cząstkowych.

Zaliczenie w semestrze oparte jest na średniej ocen z cząstkowych testów pisemnych przeprowadzanych w trakcie semestru. Testy sprawdzają znajomość wyrażeń gramatycznych wchodzących w zakres przerabianego materiału oraz ich użycia wraz z uwzględnieniem aktywności studentów na zajęciach i ich przygotowania do zajęć. Możliwe są również prace domowe zadawane studentom przez prowadzącą.

Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru. Nieobecności usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich przedstawionych do wglądu prowadzącej. Przekroczenie liczby dozwolonych nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru. W przypadku semestru letniego kończącego się egzaminem skutkuje to niedopuszczeniem do egzaminu. Aby uzyskać dopuszczenie do zdawania egzaminu należy wcześniej uzyskać zaliczenia z wszystkich części lektoratu j. japońskiego.

Oceny z testów cząstkowych i kartkówek nie pojawiają się w systemie USOS.

Test, który nie został napisany z powodu nieobecności na zajęciach w danym dniu należy napisać w wyznaczonym przez prowadzącą terminie. Test, który nie zostanie napisany w takim terminie jest równoznaczny z testem niezaliczonym.

Zasady zaliczania IOS:

• wymagane jest 50% obecności na zajęciach

• wymagana jest obecność na zajęciach, na których wyznaczony jest test cząstkowy lub inny test zapowiedziany przez prowadzącą oraz napisanie testu

• wymagane jest terminowe oddawanie zadanych przez prowadzącą zadań domowych

• wymagane jest oddanie innych prac lub zadań ustalonych przez prowadzącą jako warunek zaliczenia semestru

• pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia ustalane są indywidualnie przez prowadzącą

Zakres tematów:

Wyrażenia gramatyczne pojawiające się w podręcznikach oraz ćwiczenia z ich wykorzystaniem.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręczniki główne, dodatkowe materiały oraz dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącą. Zajęcia są prowadzone w j. polskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 17:15 - 18:45, sala 2.7
Agata Koszołko 29/30 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:45, sala 1.46
Agata Koszołko 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)