Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do eksperymentu W4-MN-S1-1-19-03
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, 2002

2. Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku elektronika, skrypt Pol.Śl., Wyd. Pol.Śl., Gliwice 2002

3. Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej, PWN, Warszawa, 2000

4. Piotrowski J. (red.): Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, WNT, Warszawa, 2009

6. A. Hałas, Technologia wysokiej próżni, PWN, Warszawa 1980.

7. Hałas, P. Szwemin, Podstawy techniki próżni, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH Kraków 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania w realizowany grupowy projekt (uwzględniająca głównie dyskusję uzyskanych wyników i napotkanych problemów).

Egzamin:

- test

- egzamin ustny

Do egzaminu ustnego student może przystąpić po zdaniu części pisemnej. Skala ocen 2-5.

Zakres tematów:

1. Zjawisko i przedmiot badań

2. Metrologia i miernictwo

- wielkości pomiarowe

- jednostki miar

- narzędzia pomiarowe/miernicze: (detektory, rejestratory, mierniki) i charakterystyki przyrządów pomiarowych (dokładność przyrządów pomiarowych, klasa przyrządu, błąd dopuszczalny przyrządu i sposoby jego wyrażania, oddziaływanie przyrządu na wielkość mierzoną)

- metodologia badań (proces pomiaru i klasyfikacja metod pomiarowych)

- błędy pomiarów (błąd bezwzględny i względny, klasyfikacja błędów wg własności statystycznych, klasyfikacja ze względu na warunki pomiaru)

3. Standardy (pojęcie wzorcowania i sprawdzania, klasyfikacja i opis wzorców w pomiarach laboratoryjnych i przemysłowych, piramida wzorców)

4. Środowisko pomiarowe

a) fizyczne podstawy technologii próżni

- próżnia: metody wytwarzania (pompy próżniowe) i pomiaru próżni

- elementy próżniowe (armatura, urządzenia miernicze) - analiza gazów resztkowych

b) Clean room, komory pomiarowe (jednostki filtrujące, filtry Hepa, komory laminarne, komory rękawicowe, komory transferowe)

5. Normy ISO, normy polskie, instytucje nadzorujące, regulacje prawne, akredytacja

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupowy projekt eksperymentalny realizowany przez studentów z wykorzystaniem telefonu komórkowego (pomiar natężenia światła zależnego od odległości).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala A/1/03
Katarzyna Balin 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.