Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna W3-PE-RT3-S1-3
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Kalat J.W. (2012), Biologicznie podstawy psychologii, Warszawa: PWN;

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Klimasiński K. (2002): Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. Kraków. Wyd. UJ,

Pecyna M.(1999): Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Kraków. Wyd. Żak.

Pospiszyl K. (2001):Psychopatia. Warszawa. PWN.

Rosenhan D.l, Seligman E.P.(2003): Psychopatologia. Warszawa. PTP.

Rydzyński Z. (2002): Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa. PZWL.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka;

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Światowa Organizacja Zdrowia (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa: UWM „Versalius”;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego w psychologii klinicznej. Czynniki determinujące zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne jednostki. Biologiczne, psychospołeczne i socjokulturowe przyczyny zaburzeń.

Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

Stres jako przyczyna zaburzeń zachowania. Pojęcie stresu psychosomatycznego, konsekwencje stresu. Mechanizmy obronne. Choroby psychosomatyczne.

Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń procesów poznawczych: zaburzenia toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci; zaburzenia świadomości. Zaburzenia sfery emocjonalnej i napędu psychoruchowego.

Wybrane zespoły psychopatologiczne. Zespół depresyjny i maniakalny. Zaburzenia psychotyczne.

Zaburzenia osobowości. Mechanizmy powstawania zaburzeń. Klasyfikacja zaburzeń osobowości. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Osobowość psychopatyczna- cechy, etiologia i mechanizmy powstawania zaburzenia Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Obraz kliniczny uzależnienia. Mechanizm powstawania. Czynniki psychologiczne, społeczne i biologiczne warunkujące powstawanie uzależnienia. Leczenie i jego wyniki. Nadużywanie innych substancji psychoaktywnych .Kokaina i amfetamina. Opium i jego pochodne. Przyczyny. Mechanizm uzależnienia. Leczenie.

Metody dydaktyczne:

wykład multimedialny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 108
Andrzej Czerkawski 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)