Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna W3-PE-RT3-S1-3
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Kalat J.W. (2012), Biologicznie podstawy psychologii, Warszawa: PWN;

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Klimasiński K. (2002): Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. Kraków. Wyd. UJ,

Pecyna M.(1999): Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Kraków. Wyd. Żak.

Pospiszyl K. (2001):Psychopatia. Warszawa. PWN.

Rosenhan D.l, Seligman E.P.(2003): Psychopatologia. Warszawa. PTP.

Rydzyński Z. (2002): Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa. PZWL.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka;

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Światowa Organizacja Zdrowia (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa: UWM „Versalius”;

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen uzyskanych z aktywności na zajęciach, prezentacji/referatów, sprawdzianu końcowego.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do psychologii klinicznej - przedmiot zainteresowania, podział, pojęcie normy.

Zaburzenia psychiczne z perspektywy różnych paradygmatów psychologicznych.

Zaburzenia w zachowaniu, klasyfikacja, etiologia powstawania.

Zaburzenia w zachowaniu dzieci i dorosłych.

Pojęcie zdrowia psychicznego, higiena zdrowia psychicznego.

Rodzaje i charakterystyka pomocy psychologicznej

Psychoterapia i jej zróżnicowanie

Metody dydaktyczne:

dyskusja na zajęciach, praca zespołowa referaty/prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 207
Andrzej Czerkawski 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)