Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie informacją i wiedzą W3-ZZL-N1-ZIW
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babik W., Ekologia informacji, UJ, Kraków 2014.

Batko B., Wpływ jakości informacji publicznej na minimalizację ryzyka podejmowania decyzji na rynku pracy, [w:] Przestrzeń a rozwój, Korenik S., Dybała A. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Issue no. 241 /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 455-464.

Batko B., Wymagania kompetencyjne wobec pracowników informacji w organizacjach sektora publicznego i non-profit, [w:] Rozwój potencjału ludzkiego. Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji „Human Potential Development”, Łódź, 28-30.05.2019, Ulrych W. (red.), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, ss. 55-74.

Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006 /2014.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji /; przeł. Kaja Wacowska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 / 2004.

Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004 / 2011.

Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, SGH, Warszawa 2007.

Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wiedzy zawiera pytania zamknięte i otwarte, i obejmuje materiał z wykładów. Do zaliczenia testu koniecznie jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Czas zaliczenia to 60 minut. Zaliczenie poprawkowe może mieć formę ustną.

Kryteria oceny:

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Zakres tematów:

1. Informacja i wiedza w organizacjach. Wprowadzenie – pojęcia podstawowe

2. Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą – rozwój koncepcji

3. Informacja – wybrane definicje informacji, jej rodzaje i właściwości i funkcje; proces zarządzania informacją; bariery informacyjne – ekologia informacji

4. Wiedza różne typologie wiedzy organizacyjnej; kluczowe procesy, modele i strategie zarządzania wiedzą; narzędzia zarządzania wiedzą

5. Rynek informacji; gospodarka informacyjna; przepływ informacji w gospodarce. Zasoby i źródła informacji rzeczywistej i wirtualnej: informacja publiczna – instytucjonalna, informacja komercyjna

6. Rola informacji publicznej i gospodarczej i jej wykorzystanie w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie wiedzy w budowaniu przewagi organizacji. Cele i efekty skutecznego zarządzania informacją

7. Ludzie i kompetencje informacyjne – zachowania i potrzeby informacyjne; kompetencje i biegłość informacyjna (information literacy); problemy związane z zarządzaniem informacją

8. Pracownicy informacji i wiedzy

Metody dydaktyczne:

Wykład – prezentacja multimedialna obejmująca zagadnienia teoretyczne ilustrowana rzeczywistymi przykładami z literatury i praktyki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Barbara Batko 26/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)