Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy poznawcze W3-PS-SM-PP-009
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. PWN, ACADEMICA Wyd. SWPS.

Uzupełnienie:

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, s.27-43. Poznań: Wyd. Media Rodzina.(fragm.)

Kossowska, M. (2005). Umysł niezmienny. Kraków: Wyd. UJ (fragm.)

Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. GWP.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA:

- obecność na zajęciach (nie mniej niż 80%)

- poziom wiedzy merytorycznej (wykazywany w sposobie opisu, argumentacji, opiniowaniu-o) o istocie, mechanizmach, uwarunkowaniach, klasyfikacji, efektach każdego z omawianych procesów poznawczych

- równowaga treści teoretycznych i ilustracyjnych w formułowanych wypowiedziach

- płynność przeprowadzania eksperymentu

- umiejętność precyzyjnego, czytelnego objaśnienia założeń, procedury i celów omawianych eksperymentów

- umiejętność wskazania nieoczywistego (innego niż wskazany w literaturze obowiązującej) sposobu skorzystania z wiedzy odnośnie do wskazanego fenomenu.

METODY:

- weryfikacja ustnych wypowiedzi w trakcie każdych zajęć, pozwalająca na ocenienie merytorycznego i społecznego wkładu studenta

- ocena sposobu omówienia lub przeprowadzenia eksperymentu (przeprowadzenie wyżej oceniane) wg podanych wyżej kryteriów

- ocena poziomu zaangażowania studenta w zespołowo prezentowanych zadaniach

- conajmniej jeden(do decyzji prowadzącego) test: ocena stopnia opanowania wiedzy deklaratywnej z przedmiotu

Zakres tematów:

1. Metody badawcze stosowane w psychologii poznawczej; obszary i ograniczenia ich stosowalności, przykłady koncepcji i ustaleń powstałych w oparciu o każdą z nich

2. Modele funkcjonowania umysłu - sieciowe, modułowy, poziomów przetwarzania, magazynowe - geneza zmian modeli

3. Nietrwałe reprezentacje wyobrażeniowe - stanowiska analogowe, propozycjonalne; podwójny system kodowania Paivio

4.,5. Koncepcje tworzenia trwałych reprezentacji w postaci pojęć - operacje charakterystyczne dla poszczególnych koncepcji

6. Funkcja, aspekty i modele aktywności uwagowej

7. Rodzaje hamowania wg Nigg'a i Miyake'go; hamowanie jako instrument kontroli poznawczej; waga bodźców priorytetowych

8. Mechanizmy percepcji w obrębie zmysłów wzroku, słuchu, węchu; zasady stałości postrzegania, psychoewolucyjne źródła spostrzeżeń

9. Podstawowe systemy pamięciowe, ich charakterystyka: pamięć robocza (Centralny Sysytem Wykonawczy) i trwała (semantyczna, epizodyczna) i sposoby badania

10. Pamiętanie w ujęciu fazowym: zapamiętywanie, przechowywanie, odpamiętywanie - czynniki mediujące i zakłócające efektywność na poszczególnych etapach

11. Sądzenie, ocenianie i decydowanie w pryzmacie mentalnej reprezentacji problemu; teoria perspektywy, złudzenia zrozumienia, trafności, umiejętności, planowania

12. Struktura i rodzaje myślenia; znaczenie treści, przekonań i kontekstu dla procesów myślenia i rozumowania: trafność logiczna i ekologiczna rozumowania

13. Charakterystyka faz rozwiązywania problemów z perspektywy dyspozycji poznawczych i czynników sytuacyjnych

14. "Narzędzia do myślenia" i "uwodzicielskie idee" - wizje postępu w rozwoju nauk o ludzkim poznawaniu

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu

Zadawanie pytań w celu stymulowania refleksji

Inicjowanie dyskusji w grupie

Wskazywanie zjawisk, fenomenów wartych poddania quasi-eksperymentalnej manipulacji

Tworzenie syntez informacji z przedmiotu Procesy poznawcze i Poznawcza psychologia stosowana, poprzez dostarczanie studentom medialnej ilustracji sposobu wykorzystywania tych informacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 210
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 209
Karina Atłas 31/26 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 111
Karina Atłas 27/26 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 111
Karina Atłas 27/26 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 109
co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 209
Karina Atłas 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)