Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie praktyk W3-SO-OZ-S1-PP
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2007.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Kraków 2009.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Katowice 2003.

Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z sumy ocen za powierzone w trakcie zajęć zadania.

Każde zadanie podnosi ocenę końcową od 0,5 do 1.

Za trzy poprawnie wykonane zadania - 5,0

Za dwa poprawnie wykonane zadania - 4,0

Za jedno poprawnie wykonane zadanie - 3,0

Zadania wykonane częściowo poprawnie oceniane są na 0,5.

Zakres tematów:

Studenci w trakcie zajęć przygotowują wspólnie projekt badań realizowanych w trakcie praktyk terenowych opracowując kolejne etapy postępowania badawczego.

1. Zapoznanie z literaturą przedmiotu i stanem badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce i na świecie (nauka wyszukiwania i selekcji tekstów w dostępnych badach danych)

2. Budowa problematyki badawczej - przygotowanie pytań badawczych

3. Wybór lokalizacji badań oraz konstrukcja założeń próby (przegląd miejsc wytypowanych przez prowadzącego oraz propozycji studentów, nauka wykorzystania danych GUS do konstrukcji próby)

4. Konstrukcja wskaźników kluczowych zmiennych

5. Budowa pytań kwestionariuszowych

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- praca w grupach

- praca z komputerem (źródłami elektronicznymi)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 312
Łukasz Trembaczowski 19/19 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 312
Łukasz Trembaczowski 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)