Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk o rodzinie W7-R2-003
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Kraków 2003.

Bocheński J., Współczesne metody myślenia. Poznań 1992.

Bronk A., Rozumienie – Dzieje – Język. Filozofia hermeneutyczna H.G. Gadamera, Lublin 1988.

Kuc B. R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Warszawa 2012.

Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydanie IV poprawione. Lublin 1992.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin2001.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe

i jakościowe, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne obejmujące zagadnienia przedstawione podczas wykładów, pogłębione poprzez lekturę wskazanej literatury przedmiotu.

Test 8 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych (30 min.).

Warunek zaliczenia kolokwium: należy odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych pytań.

Ocenia podlega: zasób przyswojonej wiedzy; umiejętność posługiwania się językiem naukowym z zakresu metodologii badań nad rodziną oraz znajomości różnorodnych podejść metodologicznych w badaniach nad rodziną; kompetencje w zakresie rozumienia problemów związanych z badaniami nad rodziną.

Zakres tematów:

Pojęcia: nauka, wiedza, poznanie.

Rozmaitość i jedność nauk. Klasyfikacja nauk.

Funkcje nauki.

Podstawowe kategorie metodologii badań, w tym metodologii nauk o rodzinie.

Cechy i zasady poznania naukowego.

Metodologia nauki a metodologia nauk.

Metody badawcze, metodologiczna specyfika badań nad rodziną.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 9:30, sala 205/5
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 13:00, sala 205/5
Mariola Kozubek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.