Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartościowanie, ocena pracy i system wynagrodzeń W3-ZZL-N1-WOSW
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Pozycje zwarte (CINiBA*)

obowiązkowe:

Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.*

Gruszczyńska-Malec G., Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka, AE w Katowicach, Katowice 2008.*

Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006.*

Tyrańska M., Walas-Trębacz M., Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie. Pomocnicze materiały dydaktyczne. AE w Krakowie, Kraków 2002.*

uzupełniające:

Sekuła Z., Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.

Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, Borkowska S. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Wybrane artykuły - netografia

Portale internetowe:

infor.pl

praca.gazetaprawna.pl

rynekpracy.pl – Sedlak&Sedlak

stat.gov.pl

wynagrodzenia.pl – Sedlak&Sedlak

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - test wiedzy obejmujący zagadnienia omawiane podczas zajęć oraz przestudiowane na podstawie zadanej literatury. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.

Ocena na podstawie ścisłych i wyczerpujących odpowiedzi udzielonych w pisemnym teście wiedzy. Minimum punktów do zaliczenia kolokwium to 60%.

Skala ocen:

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych, wzorowa aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych, bardzo dobra aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych, dobra aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych, zadowalająca aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych, dostateczna aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych, brak aktywności i zaangażowania podczas zajęć.

Zakres tematów:

- Podstawowe pojęcia i funkcje wynagrodzeń

- Wynagradzanie. Zasady skutecznego motywowania

- System wynagradzania. Narzędzia kształtowania systemu wynagrodzeń

- Koszty pracy i ich struktura

- Wartościowanie pracy a wynagradzanie

- Metody wartościowania pracy

- Źródła informacji o rynkowych poziomach wynagradzania

- Systemy wynagradzania w Polsce

- Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń w organizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmujący zagadnienie teoretyczne i praktyczne oparty o podaną literaturę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Artur Horbovyy 21/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.