Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartościowanie, ocena pracy i system wynagrodzeń W3-ZZL-N1-WOSW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jak w opisie wykładu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

1. Ocena ciągła

Wymagania - obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie znajomości treści programowych i aktywności studenta w trakcie zajęć. Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.

2. Projektowa praca zaliczeniowa (zespoły 3-4 osobowe).

Wymagania merytoryczne:

Pisemna praca zespołowa – projekt kafeteryjnego systemu motywowania i wynagradzania pracowników w fikcyjnej organizacji. Prezentacja rezultatów pracy zespołowej na forum grupy ćwiczeniowej i obrona prezentowanego stanowiska w czasie dyskusji.

Wymaganiem obligatoryjnym jest złożenie projektu na tydzień przed zaliczeniem na forum grupy. Projekt powinien być złożony w wersji elektronicznej lub papierowej – prezentacja to max. 10 slajdów.

Konieczne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł i powoływanie się na nie (podanie przypisów bibliograficznych).

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania w praktyce, logiczny i jasny wywód, jakość wniosków, umiejętność prezentowania opracowanych treści.

Ocena uzyskana w wyniku pracy zespołowej jest oceną indywidualną.

Skala ocen:

jak w opisie wykładu

Zakres tematów:

jak w opisie wykładu

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, rozwiązywania problemów, analizy studium przypadku w oparciu o treści teoretyczne, dyskusja oraz prezentacji wyników prac zespołów na forum.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 35
Barbara Batko 21/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.