Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego W5-AD-S1-PST
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wyd. 8., Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

B. Dolnicki (red.), C. Martysz, A. Matan, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, A. Wierzbica, R. Cybulska, M. Augustyniak, T. Moll, R. Marchaj,

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016

B. Dolnicki (red.), R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2020

B. Dolnicki (red.), J. Glumińska-Pawlic, C. Martysz, R. Cybulska, A. Faruga, J. Jagoda, A. Marekwia, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Test jedno bądź wielokrotnego wyboru, zawierający pytania polegające na uzupełnieniu części zadania tak, ażeby było ono poprawne.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939.

3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach.

4. Struktura organizacyjna gminy.

5. Ustrój powiatu.

6. Struktura organizacyjna województwa samorządowego.

7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Zadania samorządu terytorialnego.

9. Samorządowe prawo pracy i ograniczenia antykorupcyjne.

10. Prawo miejscowe.

11. Zasada jawności działania i dostęp do informacji publicznej.

12. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Metody dydaktyczne:

Studenci wyjaśniają problemy wskazane przez prowadzącego posługując się wiedzą zdobytą na wykładach i w ramach

pracy własnej.

Praca własna studenta: Praca z zaproponowaną literaturą przedmiotu oraz wybranymi orzeczeniami pomocnymi w przyswajaniu wiedzy

teoretycznej i poszukiwaniu rozwiązań problemów wskazanych na wykładzie. Prowadzący ćwiczenia przedstawia studentom problem do

rozwiązania wskazując jednocześnie gdzie można znaleźć rozwiązanie. Na kolejnym spotkaniu prowadzący analizuje zagadnienie

weryfikując, czy studenci poprawnie rozwiązali zaproponowany casus wskazując ewentualne błędy oraz prawidłową metodę

rozwiązania problemu.

W związku z trwającą pandemią zajęcia są realizowane w sposób określony w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 września

2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziału Prawa i Administracji w semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/2022

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Anna Wierzbica 88/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)