Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego W5-AD-S1-PST
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wyd. 8., Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca

B. Dolnicki (red.), C. Martysz, A. Matan, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, A. Wierzbica, R. Cybulska, M. Augustyniak, T. Moll, R. Marchaj,

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2016

B. Dolnicki (red.), R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2020

B. Dolnicki (red.), J. Glumińska-Pawlic, C. Martysz, R. Cybulska, A. Faruga, J. Jagoda, A. Marekwia, A. Wierzbica, Ustawa o

samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2012

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939.

3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach.

4. Struktura organizacyjna gminy.

5. Ustrój powiatu.

6. Struktura organizacyjna województwa samorządowego.

7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Zadania samorządu terytorialnego.

9. Samorządowe prawo pracy i ograniczenia antykorupcyjne.

10. Prawo miejscowe.

11. Zasada jawności działania i dostęp do informacji publicznej.

12. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: Studenci wyjaśniają problemy wskazane przez prowadzącego posługując się wiedzą zdobytą na wykładach i w ramach

pracy własnej. Praca prowadzącego ze studentami oparta jest na klasycznej metodzie problemowej uzupełnionej elementami metody

sytuacyjnej. Konwersacja prowadzona jest według założeń dyskusji typu „okrągły stół”. Na ćwiczeniach wykorzystuje się metodę

werbalną w połączeniu z metodą kazusową (rozwiązywanie problemów prawnych w grupach, pisanie projektów decyzji/pism

procesowych, analiza tekstów prawnych, referaty).

Praca własna studenta: Praca z zaproponowaną literaturą przedmiotu oraz wybranymi orzeczeniami pomocnymi w przyswajaniu wiedzy

teoretycznej i poszukiwaniu rozwiązań problemów wskazanych na wykładzie. Prowadzący ćwiczenia przedstawia studentom problem do

rozwiązania wskazując jednocześnie gdzie można znaleźć rozwiązanie. Na kolejnym spotkaniu prowadzący analizuje zagadnienie

weryfikując, czy studenci poprawnie rozwiązali zaproponowany casus wskazując ewentualne błędy oraz prawidłową metodę

rozwiązania problemu.

W związku z trwającą pandemią zajęcia są realizowane w sposób określony w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 września

2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziału Prawa i Administracji w semestrze zimowym w roku akademickiego 2021/2022

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 3.47
Roman Marchaj 26/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala AULA NR. 2
Roman Marchaj 32/ szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 3.47
Roman Marchaj 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)