Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana analiza danych 06-PS-SM-022
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=1350
Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Chi-kwadrat

Rycielski, P., Brzezicka, A. (2013). Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych. Testy wykorzystujące rozkład chi-kwadrat. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystyczneg. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Testy istotności różnic

Cypryańska, M., Bedyńska, S. (2013). Testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL. Rozdział 6: Testowanie hipotez dotyczących średnich.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL. Rozdział 7: Testy nieparametryczne.

ANOVA

Krejtz, K., Krejtz, I., Albiński, R. (2013). Jednoczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Krejtz, K., Krejtz, I. (2013). Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Niewiarowski, J. (2013). Jednoczynnikowa analiza wariacji w schemacie wewnątrzgrupowym. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Regresja, mediacje i moderacje

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL. Rozdział 8: Analiza korelacji i regresji.

Krejtz, K., Krejtz, I., Kopacz, A. (2013). Jedno- i wielozmiennowa analiza regresji jako narzędzie przewidywania w psychlogii. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 1: Regresja prosta.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 2: Regresja wielokrotna.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 3: Testowanie założeń. Diagnostyka w analizie regresji.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 4: Zmienne jakościowe jako predyktory w analizie regresji.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 5: Analiza mediacyjna w regresji. Poszukiwanie zmiennych pośredniczących.

Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (2013): Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. Rozdział 6: W poszukiwaniu interakcji. Moderatory w analizie regresji.

Analiza czynnikowa

Bedyńska, S. Cypryańska, M. (2013). Zaawansowane metody tworzenia wskaźników – eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali. W: Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.): Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno. (tylko o analizie czynnikowej)

Humenny, G., Grygiel, P. (2015). Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy czynnikowej. W: A. Pokropek (red.) Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania (s. 130-165). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Podrozdział 6.3 i 6.4

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: Projekt zaliczeniowy (60%); quizy na platformie Moodle (40%).

Ocena przeliczana jest z punktów zgodnie z poniższym kluczem:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% punktów

4,5 (db +) – od 81% do 90% punktów

4,0 (db) – od 71% do 80% punktów

3,5 (dst +) – od 61% do 70% punktów

3,0 (dst) – od 51% do 60% punktów

2,0 (ndst) – od 0% do 50% punktów

Zakres tematów:

1. Elementy statystyki i psychometrii (statystka opisowa, rozkłady liczebności, graficzna prezentacja danych, rzetelność).

2. Analiza zależności dla zmiennych niemierzalnych

3-4. Testy parametryczne dla dwóch średnich niezależnych i zależnych

5-6. Testy dla wielu prób, analiza wariancji ANOVA (pomiary niezależne i zależne)

7. ANOVA dwuczynnikowa

8-9. Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych i zależnych

10-11. Wielkość efektu

12. Zastosowanie poznanych testów w praktycznej pracy

14-15. Praca nad projektem - konsultacje

16-17. Analiza współzależności - regresja wieloraka (2 bloki zajęciowe)

18-19. Analiza efektów pośrednich - analiza mediacji, analiza interakcji. 20-21. Analiza skupień k-średnich i/lub Analiza czynnikowa

22-23. Praca nad projektem - konsultacje

Metody dydaktyczne:

Studia literatury; opracowywanie projektu zaliczeniowego; praca z programem komputerowym JASP; quizy na platformie Moodle.

2/4 godziny dydaktyczne laboratorium na tydzień

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym JASP, dla grupy do 13 osób, rzutnik.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Mateusz Blukacz 21/19 szczegóły
2 każda środa, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Mateusz Blukacz 13/19 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Mateusz Blukacz 22/19 szczegóły
4 każda środa, 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Mateusz Blukacz 21/19 szczegóły
5 każda środa, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Aleksandra Żenda 19/19 szczegóły
6 każda środa, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Justyna Lipka 19/19 szczegóły
7 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Mateusz Blukacz 20/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)