Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Psychologia ekstremalna. Metody wsparcia człowieka w skrajnych sytuacjach i środowiskach 06-PS-SM-103.17
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bachnik, K. (2010). Nieodrobione lekcje, czyli jak nie uczymy się na błędach. Harvard Business Review Polska.Wwydanie specjalne, lipiec – sierpień 2010, s. 55.

Hetherington, A., & Waśkiewicz, O. (2004). Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kubacka-Jasiecka, D. (2013). Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy. Czasopismo Psychologiczne, 19(2).

Roberts, R. (2011). Psychology at the end of the world. The Psychologist, 24(1), 22–25.

Suedfeld, P. (1991). Polar Psychology: An Overview. Environment and Behavior, 23(6), 653–665.

Skorup, A. (2016). Psychologia i polarnicy, [w:] A. Pasztak-Opiłka (red.), O prawdziwej pracy psychologa (s.158-184). Warszawa: Difin.

Skorupa, A., Draga, P. (2012). Kontrola i ekspresja emocji u wspinaczy wysokogórskich. Sport Wyczynowy, 3/2012, 84-99.

Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność: psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Leach, J. (2011). Survival psychology: The won't to live. The Psychologist.

Sherwood, B. (2009). Zasady przetrwania.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

- każda obecność na zajęciach to 10 x 5 pkt = max. 50 pkt (pierwsze i ostatnie zajęcia nie są brane pod uwagę)

- każda aktywność na zajęciach to 10 x 5 pkt = max. 50 pkt (pierwsze i ostatnie zajęcia nie są brane pod uwagę)

- praca projektowa 1 = 20 pkt

- praca projektowa 2 = 30 pkt

bdb 150-130

db+ 129-124

db 123-103

dst+ 102-97

dst 96-76

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

PRACA PROJEKTOWA 1

Wyzwania psychiczne i fizyczne stojące przed człowiekiem w ekstremalnych środowiskach i sytuacjach

Od wypadku na Evereście po Katastrofę Challengera – wspólne czynniki występujące w katastrofach i wypadkach

Metody wsparcia w sytuacjach ekstremalnych

PRACA PROJEKTOWA 2

Analiza wywiadów

Sporty ekstremalne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Ekspedycje górskie – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Środowiska polarne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Środowiska kosmiczne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Inne środowiska ekstremalne: ekspedycje morskie, lotnictwo, praca na platformach wiertniczych i in.

Etyka badań zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych

Podsumowanie zajęć i wpisy

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z literaturą, analiza studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 209
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 203
Agnieszka Skorupa 23/28 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1
Agnieszka Skorupa 15/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)