Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Podstawy psychodietetyki 06-PS-SM-103.20
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brytek-Matera, A., Czepczor-Bernat, K. (2020). Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Warszawa: Difin.

Brytek-Matera, A. (2020). Psychodietetyka. PZWL

Ciarrochi, D., Bailey, A., Harris, R. (2019). Pożegnaj wagę. Gdańsk: wyd. GWP.

Cooper, P. J (2010). Przezwyciężanie bulimii i kompulsyjnego objadania się. Gdynia: Alliance Press.

Fairburn, C.G. (2014). Jak pokonać objadanie się? Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gauntlett-Gilbert, J., Grace, C. (2008). Przezwyciężanie problemów z wagą. Gdynia: Alliance Press. Łuszczyńska, A. (2007) Nadwaga i otyłość: Interwencje psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Warszawa” Wydawnictwo Naukowe PWN

Miller, W. R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obara-Gołębiowska, M. (2020). Nadwaga, otyłość i psychologia. Difin (R3 – dot. Psychoterapii poznawczo-behawioralnej)

Ogden, J. (2010). Psychologia odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogińska-Bulik, N. (2016). Wiem, co jem. Psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się. Łódź: WUŁ.

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. American journal of health promotion, 12(1), 38-48.

Różycka, J. (2021). Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Narzędzia i metody pracy z osobami z nierawidłowymi nawykami żywieniowymi. Warszawa: Difin.

Życińska, J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści – 50% oceny

Wykonanie pracy zaliczeniowej - 50% oceny.

Zakres tematów:

Podejmowane treści:

1. Podstawowe informacje o żywieniu

2.Psychologia odżywiania (znaczenie jedzenia, emocje a żywienie, społeczne aspekty jedzenia)

3. Psychologiczne aspekty występowania zmian zachowań zdrowotnych

4. Modele zmiany zachowania z ujęciem modelu transteoretycznego

5. Wspomaganie zmiany zachowań żywieniowych przez psychologa/psychodietetyka

6. Nadwaga i otyłość – ujęcie psychospołeczne. Psychologiczne problemy osób z nadmierną masą ciała.

7. Interwencje psychologiczne w psychodietetyce – jak tworzyć zalecenia, jak tworzyć cele i plany działania z pacjentem, jak motywować na różnych etapach zmiany.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Studium przypadku

Analiza literatury

Praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 203
Jagoda Różycka 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)